Ulike ressursar om Jon Fosses dikting

Jon Fosse 1 M8 A5119nett
Jon Fosse. Foto: Agnete Brun

Ressursar frå Nynorsksenteret til å arbeide med i skulen

Fosse Kvadrat
Prosa frå ein oppvekst

Prosa frå ein oppvekst består av 43 korte tekstar. Lengda på tekstane er frå to setningar til litt i overkant av to sider. I klasserommet kan ein arbeide med heile samlinga eller velje ut einskilde tekstar.

Nokon kjem
Nokon kjem til å komme

Nokon kjem til å komme var det første dramaet Jon Fosse skreiv. Han og Ho kjem til eit hus der dei skal «vere åleine saman». Men ganske fort oppstår ei uro.

Jon Fosse 4 Foto Agnete Brun ikon
Andvake av Jon Fosse i klasserommet

Andvake startar med at det unge paret Asle og Alida går omkring i Bjørgvin og spør etter husrom. Alida er med barn, og skal snart føde. Her finn du framlegg til oppgåver og arbeidsmåtar til Andvake.

Dødsvariasjonar
Jon Fosse: Dødsvariasjonar

Dødsvariasjonar skildrar eit eldre par som opplever at dottera deira gjer sjølvmord. Stykket stiller spørsmål ved kvifor alt blei som det blei, og handlar om einsemd og kommunikasjonssvikt. Ei nærlesing med lesestopp og oppgåver undervegs kan vere ein god måte å arbeide med dramaet på.

Fossekvadrat Agnete Brun
Morgon og kveld av Jon Fosse

Morgon og kveld handlar om to viktige overgangar for eit menneske, fødsel og død. Den vesle romanen kan vere fin starte med om ein ikkje har lese mykje Fosse frå før. Her er oppgåver til romanen.

Opplesingar og framføringar av Jon Fosse sine tekstar

Om Jon Fosse og verka hans

Nobelprisen i litteratur til Jon Fosse

Fosse Nobelprisen
Jon Fosse held nobelføredraget desember 2023 © Nobel Prize Outreach. Foto: Anna Svanberg.

Nokre bøker om Jon Fosses forfattarskap

  • Jan H. Landro (2022): Jon Fosse – enkelt og djupt: om romanane og forteljingane hans. Selja forlag
  • Dag Skarstein og Inger Vederhus (2020): Jon Fosse i skulen. Samlaget 
  • Cecilie N. Seiness (2009): Jon Fosse: poet på Guds jord. Samlaget
  • Leif Zern (2005): Det lysande mørket: om Jon Fosses dramatikk. Samlaget