Nynorske julenoveller og forteljingar

Todd trapani hlhp A Wd FG Tk unsplash kvadrat
Foto: Todd Trapani

Det kan høve godt å lese ei god novelle i førjulstida. Desse novellene og forteljingane er skrivne av ulike forfattarar og har ulik lengde og ulike tematikkar, men dei har det til felles at hendingane går føre seg i førjulstida eller i jula. Dei høver best for vidaregåande skole, men kan også brukast på ungdomstrinnet. Alle novellene kan du finne digitalt på www.bokhylla.no.