Skriving av kreative sjangrar

Kreativ skriving kan vere ein måte å jobbe med den eldre litteraturhistoria på. Gjennom å skrive korte tekstar kan elevane lære om tidlegare tekstkulturar, og den litteraturhistoriske perioden kan verke mindre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling i innlæringsprosessen.

Renessansehandskrift Ws Kvadrat
Renessansen

Fleire av dei eldre klassiske forfattarskapa er omsette til nynorsk, og frå renessansen er det sjølvsagt naturleg å bruke Shakespeare-gjendiktingane.

Petter Dass Kvadrat
Barokken

Barokktekstar kan nyttast som utgangspunkt for arbeid med alt frå bursdagssongar og skrekknoveller til jobbsøknader.

Nils Klim Kvadrat
Opplysningstida

Kunnskap, opplysning og refleksjon vert tematiserte i ulike oppgåver som hentar inspirasjon frå opplysningstida.

Romantikken Kvadrat
Romantikken

Oppgåver med utgangspunkt i romantikken.