Vaksenopplæring

Nynorsksenteret er kompetansesenter for kommunar­ som gjev tilbod om norskopplæring til vaksne innvandrarar på nynorsk, eller som planlegg å gje slik opplæring.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse har gjeve Nynorsksenteret ansvaret for rettleiing av dei som driv med nynorskopplæring for vaksne innvandrarar. Vi skal gje rettleiing og vere ein ressurs i faglege og pedagogiske spørsmål som gjeld målgruppa.

Nynorske læremiddel for målgruppa

 • Læremiddel: alfabetisering
  Norskpluss alfa
  NorskPluss Alfa

  Kunnskap.no

  Nettbasert læremiddel for innvandrarar som skal lære seg norsk.

  Hei abc
  Hei! abc

  Cappelen Damm

  Alfabetisering for vaksne innvandrarar. Verket inneheld elevnettstad, lærarnettstad, tekstbok, arbeidsbok og teksthefte.

  Migranorsk alfa
  Migranorsk alfa

  Fagbokforlaget

  Alfabetiseringsverk for unge og vaksne innvandrarar. Nynorskutgåva har nettressurs, klasseromsplakat og heftet Migranorsk Alfa Skriftforming.

 • Læremiddel: A1
  God i norsk
  God i norsk

  Aschehoug

  Grunnbok A1–A2, digitalt læremiddel, arbeidsbok og boka God i norsk på jobben.

  Norskpluss a1 a2
  NorskPluss A1–A2

  Kunnskap.no

  Nettbasert læremiddel.

  Praktisk norsk
  Praktisk norsk

  Cappelen Damm

  Øvingsbok i norsk for vaksne innvandrarar.

  Sesam
  Sesam

  Cappelen Damm

  Munnleg begynnaropplæring i norsk. A1, A2, ungdomsskule og vidaregåande. Verket inneheld lærebok, aktivitetsbok, lærarnettstad, elevnettstad og aktivitetsboks.

  Godt sagt
  Godt sagt! 1

  Fagbokforlaget

  Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. I nynorskutgåva finst det biletordbok, lydspor på nett, lyttebok og lesehefte.

  Norsk no
  Norsk no!

  Fagbokforlaget

  Nynorsk for vaksne innvandrarar. Læreverket inkluderer tekstbok, arbeidsbøker, ordliste, lytteøvingar, lydbok, lærarressurs og deltakarressurs.

  Hei A1 tekstbok
  Hei! A1

  Cappelen Damm

  Nynorsk for vaksne innvandrarar. Læreverket har tekstbok, arbeidsbok spor 1, arbeidsbok spor 2, elevnettstad og lærarnettstad.

  Bli klar til norskproven
  Bli klar til norskprøven

  Fagbokforlaget

  Øvingsressurs med interaktive lytte- og leseforståingsoppgåver. Oppgåvene er med på å førebu deg på den digitale norskprøva til Kompetanse Noreg.

  Klarferdignorsk
  Klar, ferdig, norsk!

  Fagbokforlaget

  Grunnleggjande norsk for innvandrarar 1–10. I Klar, ferdig, norsk!-serien finst det arbeidsbøker og biletordbok.

  Ovingshjul
  Øvingshjul

  Cappelen Damm

  Øvingshjul for å øve på verb.

 • Læremiddel: A2
  God i norsk
  God i norsk

  Aschehoug

  Grunnbok A1–A2, digitalt læremiddel, arbeidsbok og boka God i norsk på jobben.

  Norskpluss grammatikk b1
  NorskPluss grammatikk

  Kunnskap.no

  Interaktiv elevgrammatikk til ekstraøvingar av grammatikken på nivå A2 til B1.

  Norskpluss a1 a2
  NorskPluss A1–A2

  Kunnskap.no

  Nettbasert læremiddel.

  Praktisk norsk
  Praktisk norsk

  Cappelen Damm

  Øvingsbok i norsk for vaksne innvandrarar.

  I arbeidslivet
  I arbeidslivet

  Cappelen Damm

  Norsk arbeidsliv for innvandrarar. Tekstbok og arbeidshefte.

  Sesam
  Sesam

  Cappelen Damm

  Munnleg begynnaropplæring i norsk. A1, A2, ungdomsskule og vidaregåande. Verket inneheld lærebok, aktivitetsbok, lærarnettstad, elevnettstad og aktivitetsboks.

  Godt sagt
  Godt sagt! 1

  Fagbokforlaget

  Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. I nynorskutgåva finst det biletordbok, lydspor på nett, lyttebok og lesehefte.

  Norsk no
  Norsk no!

  Fagbokforlaget

  Nynorsk for vaksne innvandrarar. Læreverket inkluderer tekstbok, arbeidsbøker, ordliste, lytteøvingar, lydbok, lærarressurs og deltakarressurs.

  Hei A2 Tekstbok
  Hei! A2

  Cappelen Damm

  Nynorsk for vaksne innvandrarar. Læreverket har tekstbok, arbeidsbok spor 1 og 2, elevnettstad og lærarnettstad.

  Bli klar til norskproven
  Bli klar til norskprøven

  Fagbokforlaget

  Øvingsressurs med interaktive lytte- og leseforståingsoppgåver. Oppgåvene er med på å førebu deg på den digitale norskprøva til Kompetanse Noreg.

  Ovingshjul
  Øvingshjul

  Cappelen Damm

  Øvingshjul for å øve på verb.

 • Læremiddel: B1
  Norskpluss grammatikk b1
  NorskPluss grammatikk

  Kunnskap.no

  Interaktiv elevgrammatikk til ekstraøvingar av grammatikken på nivå A2 til B1.

  Norskpluss b1
  NorskPluss B1

  Kunnskap.no

  Nettbasert læremiddel.

  I arbeidslivet
  I arbeidslivet

  Cappelen Damm

  Norsk arbeidsliv for innvandrarar. Tekstbok og arbeidshefte.

  Hei B1
  Hei! B1

  Cappelen Damm

  Norsk for vaksne innvandrarar. Verket inkluderer tekstbok, arbeidsbok, elevnettstad og lærarnettstad.

  Bli klar til norskproven
  Bli klar til norskprøven

  Fagbokforlaget

  Øvingsressurs med interaktive lytte- og leseforståingsoppgåver. Oppgåvene er med på å førebu deg på den digitale norskprøva til Kompetanse Noreg.

  Ovingshjul
  Øvingshjul

  Cappelen Damm

  Øvingshjul for å øve på verb.

 • Læremiddel: B2
  Norskpluss b2
  NorskPluss B2

  Kunnskap.no

  Nettbasert læremiddel.

  Klart det
  Klart det!

  Fagbokforlaget

  Klart det! er eit læreverk for unge og vaksne som lærer norsk på høgare mellomnivå (B2). Det finst nettressursar, tekstbok, arbeidsbok og lærarressurs på nynorsk.

  Bli klar til norskproven
  Bli klar til norskprøven

  Fagbokforlaget

  Øvingsressurs med interaktive lytte- og leseforståingsoppgåver. Oppgåvene er med på å førebu deg på den digitale norskprøva til Kompetanse Noreg.

 • Grunnskule for vaksne
  Grip
  Grip

  Fagbokforlaget

  Matematikk, samfunnsfag, historie, geografi, naturfag og engelsk for vaksne innvandrarar som tek grunnskule 1.–10. trinn.

  Sesam
  Sesam

  Cappelen Damm

  Munnleg begynnaropplæring i norsk. A1, A2, ungdomsskule og vidaregåande. Verket inneheld lærebok, aktivitetsbok, lærarnettstad, elevnettstad og aktivitetsboks.

  Klarferdignorsk
  Klar, ferdig, norsk!

  Fagbokforlaget

  Grunnleggjande norsk for innvandrarar 1–10. I Klar, ferdig, norsk!-serien finst det arbeidsbøker og biletordbok.

 • Samfunnskunnskap

  Faget samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar skal saman med norskfaget gjere vaksne innvandrarar best mogleg rusta for kvardagsliv, utdanning og arbeidsliv. I møtet med eit nytt land er formålet med samfunnskunnskapsfaget å bidra med nødvendig kunnskap om det nye samfunnet dei skal vere ein del av, og på den måten bidra til å skape ei felles referanseramme.

  Samfunnskunnskap
  Samfunnskunnskap.no

  Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

  Denne ressursen dekkjer fagstoffet du må lære for å førebu deg til prøva i samfunnsfag (75 timar) og statsborgarprøva.

Opplegg og ressursar frå Nynorsksenteret

Klassiske tekstar ikon
Klassiske korttekstar i vaksenopplæringa

Desse korttekstane kan hjelpe til i arbeidet med å formidle eit heilskapleg historisk og kulturelt perspektiv for elevane.

Flukt Kvadrat
Skjønnlitterær tekst i språkopplæringa

Opplegg der eit kapittel frå boka Flukt vert nytta til å sjå på og lære om ulike språklege fenomen.

Arbeidsgrammatikk
Nynorsk arbeidsgrammatikk for minoritetsspråklege

Denne gratis arbeidsgrammatikken er ei enkel innføring i nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege, med både teori, forklaringar og arbeidsoppgåver. Han vender seg særleg til ungdommar og vaksne minoritetsspråklege som har ein viss skulebakgrunn frå heimlandet.

Flagg og blaa himmel kvadrat
17. mai – ein folkefest for alle?

Tekstane elevane skal lese her, handlar om den brune, seks år gamle jenta i bunad og flyktningen frå det krigsherja landet. Både tekstane og oppgåvene opnar opp for samtalar og refleksjonar om inkludering og rasisme, kva verdiar vi sjølve har, og kva verdiar vi ønskjer skal prege oss.

Eit anna blikk kvadrat
Arbeid med Eit anna blikk

Skriveoppgåver, spørsmål og arbeidsmåtar til den prisvinnande romanen Eit anna blikk av Erlend Skjetne.

Ordbøker

Lexin
Lexin

Lexin er ordbøker laga for minoritetsspråklege elevar i grunnskulen, vidaregåande og vaksenopplæringa.

Bildetema ikon
Bildetema

Bildetema er ei fleirspråkleg biletordbok med bilete, tekst og lyd inndelte etter tema. Biletordboka kan vere eit utgangspunkt for arbeid med språk i barnehage, skule og vaksenopplæring. Ho inneheld eit grunnleggande ordforråd, hovudsakleg substantiv og adjektiv.

Ordbok
Nynorskordboka

Nynorskordboka er ei oppdatert nynorsk nettordbok, med bruksdøme, opplysingar om tydingar og korte etymologiar.

I tillegg til nettutgåva finst ho som app for iOS og Android.

Språkinnstillingar

Windowsspraakval Ikon
Slik får du Windows på nynorsk

Slik kan du enkelt laste ned og installere den nynorske språkpakken for Windows.

Teams Ikon
Slik får du Teams på nynorsk

Her finn du enkle instruksjonar som fortel korleis du vel nynorsk som språk i Microsoft Teams.

Officespraakikon
Slik får du Office-pakken på nynorsk

Instruksjonar for korleis du får Office (Word, Excel, Powerpoint osb.) på nynorsk på Windows-maskiner.

20210111 141944
Slik får du nynorsk stavekontroll på iPad

Ved å byte til nynorske tastaturinnstillingar får du stavekontroll på nynorsk.

I Padspraak
Slik set du nynorsk som føretrekt språk på iPad

Ved å setje nynorsk som føretrekt språk i operativsystemet får du nynorsk på dei nettsidene og programma som tilbyr det. Her kan du lese korleis du gjer det.