Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege

Forklaringar med arbeidsoppgåver

2. utgåve 2012, oppdatert etter rettskrivingsendringa i 2012. Laga av Birgitte Fondevik og Hilde Osdal, Høgskulen i Volda, med stønad frå Nynorsksenteret.

Informasjon til brukarane

Del 1: ordklasser

Del 2: setningar

Heile grammatikken som eitt dokument | fasit

Vil du ha grammatikken i papirutgåve?

For dei som ikkje vil skrive ut grammatikken sjølv, er det mogleg å få kjøpt ei papirutgåve for 250,– frå Fantastiske Osberget (porto kjem i tillegg). Send e-post til post@osberget.no eller ring 70 00 90 90 dersom du er interessert.