Kontaktpersonar

Guro Kristin Gjøsdal - Høgskulelektor

Telefon: 70 07 51 81

guro@nynorsksenteret.no

Ressursgruppe

 • Mali Åm – Ulstein kompetansesenter
 • Mari Sannes Innerdal – Sogndal opplæringssenter
 • Brit Jorund Liland – Voss Vaksenopplæring
 • Hilde Kristin Ellingsund – Kinn utdannings- og ressurssenter
 • Lene Vårum – HK-direktoratet
 • Sara Marie Granheim – NAFO
 • Toril Kristin Sjo – Universitetet i Oslo
 • Guro Kristin Gjøsdal – Nynorsksenteret
 • Hilde Kristin Bjørkedal – Ørsta opplæringssenter
 • Sonja Jordanger Loen – Gloppen opplæringssenter 
 • Hilde Nesje – Stryn opplæringssenter