Kontaktpersonar

Guro Kristin Gjøsdal - Høgskulelektor

Telefon: 70 07 51 81

guro@nynorsksenteret.no

Ressursgruppe

  • Mali Åm – Ulstein kompetansesenter
  • Elisabeth Norman – Sogndal opplæringssenter
  • Brit Jorund Liland – Voss Vaksenopplæring
  • Hilde Kristin Ellingsund – Kinn utdannings- og ressurssenter
  • Lene Vårum – HK-direktoratet
  • Solveig Berg Johansen – NAFO
  • Toril Kristin Sjo – Universitetet i Oslo
  • Guro Kristin Gjøsdal – Nynorsksenteret
  • Hilde Kristin Bjørkedal – Ørsta opplæringssenter