Artiklar, rapportar og avhandlingar

Her finn du peikarar til akademiske tekstar som på ulike måtar tek føre seg nynorskopplæring, nynorsk skulemål o.l.:

Har du tips om manglande titlar? Send e-post til post@nynorsksenteret.no

2017

 • Bjørhusdal, E., & Budal, I. B. (Red.) (2017) 
  Nynorsk med dei minste 
  Oslo: Samlaget
 • Eiksund, H. (2017) 
  Eitt språk – to kompetansar : føresetnader for sidemål 
  I: B. Fondevik & P. Hamre (Red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag (s. 258–283) 
  Oslo: Samlaget
 • Fiskerstrand, P. (2017) 
  Reiskap og danning på tvers av fag : skriveprosjekt i skulefaga norsk og samfunnsfag
  I: B. Fondevik & P. Hamre (Red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag (s. 221–239) 
  Oslo: Samlaget
 • Fiskerstrand, P. (2017)
  Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag 
  Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen
  Les fulltekst
 • Helset, S. J. (2017)
  Språknormer og danning
  I: B. Fondevik & P. Hamre (Red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag (s. 134-149)
  Oslo: Samlaget 
 • Jansson, B. K. og H. Traavik (2017)  
  God i både nynorsk og bokmål allereie på barnesteget  
  Norsklæraren 1–2017 (s. 104–119) 
  Vitskapleg artikkel i tidsskrift  
  Les fulltekst
 • Nordal, A. L. S. (2017)
  Meir nynorsk til nynorskelevane
  I: B. Fondevik & P. Hamre (Red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag (s. 239–257)
  Oslo: Samlaget 
 •  Sjøhelle, K. K. (2017)
  Språkdusj i nynorskopplæringa : ei undersøking av språkbadspedagogikk som utgangspunkt for sidemålsopplæring
  I: B. Fondevik & P. Hamre (Red.), Norsk som reiskaps- og danningsfag (s. 284–303)
  Oslo: Samlaget

2016

 • Braarud, C. M. (2016)
  «Det ble litt som en bok, du har lyst til å komme videre for å se hvor det ender.» : En studie av spillbasert undervisning i nynorsk som sidemål
  Masteroppgåve, Universitetet i Oslo
  Les samandrag fulltekst  
 • Hanto, K. (2016)
  Language policies in Norway and Galicia : comparing the impact of diglossic situations on policy strategies in two European communities
  Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. vol. 30, (1), (s. 131-150)
  Artikkel i tidsskrift
  Les samandrag fulltekst
 • Krogh, L. C. (2016)
  Kreativitet og ambivalens : en undersøkelse av variasjoner i vurdering og kjennetegn ved sprikvurderte tekster fra eksamen i norsk hovedmål 2015
  Masteroppgåve, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  Les samandrag fulltekst
 • Norendal, A. (2016)
  Danningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsk 
  Acta Didactica Norge, vol. 10 (3), 25. 
  Artikkel i tidsskrift
  Les samandrag PDF  
 • Pedersen, K. (2016)
  Rammene for opplæring i nynorsk som sidemål : En kvalitativ studie av læreres oppfatning av rammenes innvirkning på sidemålsundervisning
  Masteroppgåve, UiT Norges arktiske universitet
  Les samandrag fulltekst   
 • Sjøhelle, K. K. (2016)
  Å skrive seg inn i språket : ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn
  Doktoravhandling, Universitetet i Oslo 
  Les samandrag Finn teksten i Oria  
 • Undrum, S. H. (2016)
  «Tydelig, enkel og stram» – en kvalitativ undersøkelse av en gruppe elevers holdinger til og erfaringer med 2012-rettskrivinga
  Masteroppgåve, Universitetet i Stavanger
  Les samandrag fulltekst

2015

 • Bjørhusdal, E. (2015). 
  Nøytralitet eller nynorsk? : språkpolitiske hovudprinsipp i norsk opplæring. 
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 104-119). 
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria  
 • Budal, I. B. (2015). 
  Vil du ha unbrako-nøkkelen min? : IKEA, Dewey og verdiaukande haldningsendringar
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 92-103). 
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria  
 • Dysvik, S. (2015). 
  Nynorsk fagspråk
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 204-216). 
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria  
 • Eiksund, H. (2015). 
  Mellom borken og veden : Ungdom på jakt etter ein nynorsk identitet
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 36-47). 
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria | fulltekst
 • Fretland, J. O. (2015). 
  «Vi analyserar økningen i isokvanter» : Ein analyse av nynorskfeil i studentarbeid
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 176-187). 
  Oslo: Samlaget. 
  Finn teksten i Oria  
 • Goffeney, C. (2015).
  «Våres dialekt e jo nynorsk enten vi vil eller ikkje» : Forholdet mellom tale og skrift på Ytre Helgeland
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 48-61). 
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria
 • Helset, S. J. (2015).
  Tilhøvet mellom nynorsk normering og språkbruk : Ein statistisk studie av språkbruken i nynorske aviser
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 160-175). 
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria
 • Juuhl, G. K. (2015). 
  Språkval som situerte, retoriske handlingar
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 77-91). 
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria
 • Karstad, A. K. (2015)
  Nynorsk som sidemål: En holdningsstudie blant elever og norsklærere på ungdomstrinnet
  Masteroppgåve, UiT Norges arktiske universitet
  Les samandrag | fulltekst  
 • Kittelstad, H. (2015)
  Nynorsk som sidemål: rammer, innhold og læringsarbeid i undervisningen på ungdomstrinnet
  Masteroppgåve, Universitetet i Stavanger
  Les samandrag | fulltekst
 • Liska, A. (2015).
  Samanlikning mellom moderne rettskriving i dei vestnordiske språka
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 146-159).
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria
 • Myklebust, H. (2015).
  «Nynorsk er jo heilt konge då, men [...]» : Identitetshandlingar i argumenterande tekstar på vidaregåande trinn
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 62-76).
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria
 • Nybø, B. N. (2015).
  «... no mouth has the might to set a mearhound to the march of a landsmaul ...» : Eit blikk på irsk og nynorsk målreising
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 134-145). 
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria
 • Rauset, M. (2015). 
  Kvar ligg den nynorske hunden nedgraven? : Om stilideal og norm i nynorsk fraseologi
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 188-203). 
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria  
 • Thingnes, J. S. (2015)
  Skriftmangfald på norsk: språkforvaltning, normbrot og språkhaldningar
  Masteroppgåve, Universitetet i Oslo
  Les samandrag fulltekst
 • Vangsnes, Ø. A., G. B. W. Söderlund og M. Blekesaune (2015)
  The effect of bidialectal literacy on school achievement
  International Journal of Bilingual Education and Bilingualism
  Les i fulltekst
 • Wadsten, M. (2015). 
  Frå 0 til 15 på hundre år! : Nynorsk i doktorgradsavhandlingar og akademisk skriving
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 120-133).
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria
 • Walton, S. J. (2015). 
  Kva er nynorsken?
  I: H. Eiksund og J. O. Fretland (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 16-25).
  Oslo: Samlaget.
  Finn teksten i Oria

2014

 • Bjørhusdal, E. (2014)
  Mellom nøytralitet og språksikring: Norsk offentleg språkpolitikk 1885–2005
  Doktoravhandling, Universitetet i Oslo
  Les samandrag fulltekst
 • Eiksund, H. (2014) 
  Eit fleirtalsspråk med mindretalsfordelar? : tospråkleg literacy på norsk.
  I: E. Brunstad, A.-K. H. Gujord og E. Bugge (Red.), Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald (s. 235-249).
  Oslo: Novus Forlag
  Finn teksten i Oria fulltekst
 • Eggum, S. T. (2014)
  Å vere eller å vera, det er spørsmålet : Om bruken av jamstilte former i nynorsknormalen
  Masteroppgåve, Universitetet i Bergen
  Les samandrag | fulltekst  
 • Fiskerstrand, P. (2014)
  Omsetjing og forståing : Når elevar med nynorsk som hovudmål skal skrive fagtekst i samfunnsfag
  I: E. Brunstad, A.-K. H. Gujord og E. Bugge (Red.), Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald (s. 251-266).
  Oslo: Novus Forlag
  Finn teksten i Oria  
 • Hovdhaugen, E., I. Seland, B. Lødding, T. S. Prøitz, og N. Vibe (2014)
  Karakterer i offentlige og private videregående skoler: En analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
  Rapport, NIFU
  Les samandrag fulltekst
 • Neteland, R. (2014)
  Å snakke bokmål og å snakke nynorsk
  I: E. Brunstad, A.-K. H. Gujord og E. Bugge (Red.), Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald (s. 267-298). 
  Oslo: Novus Forlag
  Finn teksten i Oria  
 • Ravnestad, E. S. M. (2014)
  Ideologi og språkpolitikk: Jamstillingsvedtaket i læreplanar for norskfaget
  Masteroppgåve, NTNU
  Les samandrag | fulltekst  
 • Vulchanova, M. D., T. A. Åfarli, V. Vulchanov og M. Asbjørnsen (2014)
  Flerspråklighet i Norge: en eksperimentell språkprosesseringsstudie.
  I: E. Brunstad, A.-K. H. Gujord og E. Bugge (Red.), Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald (s. 145-170). 
  Oslo: Novus Forlag
  Finn teksten i Oria

2013

 • Brekke, L. L. (2013)
  Nynorsk som hovedmål på en videregående skole : en studie av utdanningspolitiske normtekster og etablert praksis på en randsoneskole
  Masteroppgåve, Høgskolen i Vestfold
  Les teksten i fulltekst  
 • Dimmen, T., H. Eiksund, I. Slettevoll, M. Wadsten og L. K. Bjørlykke Øvereng (2013)
  Mange vegar til målet. Sluttrapport for Tiltaksplan 2009-2013
  Rapport, Nynorsksenteret
  Les samandrag | Del I og II | Del III
 • Tangen, M. (2013)
  Sidemålsgrammatikken. Et hjelpemiddel for skriftspråklig ferdighet og språkbevissthet?
  Bacheloroppgåve, Høgskolen i Hedmark
  Les samandrag | fulltekst
 • Tveit, I. E. (2013)
  Nynorsk - ei overflødig målform?
  Bacheloroppgåve, Høgskolen Stord/Haugesund
  Les samandrag fulltekst
 • Vulchanova M., M. F. Asbjørnsen, T. A. Åfarli, B. R. Riksem, J. Järvikivi, og V. Vulchanov (2013)
  Flerspråklighet i Norge
  Rapport, NTNU/Språkrådet 2013
  Les rapporten som PDF  
 • Øien, Ø. (2013)
  Ugraset i norskfaget – Ei undersøking av nynorsk som sidemål i utvalde læreverk for ungdomsskulen
  Masteroppgåve, Høgskolen i Vestfold
  Les samandrag | fulltekst


2012

 • Grepstad, Ottar
  «Den språklege lekkasjen»
  i Draumen om målet
  Det norske samlaget, Oslo 2012  
 • Grepstad, Ottar 
  «Gledene ved plikta»
  i Draumen om målet
  Det norske samlaget, Oslo 2012
 • Jansson, Benthe Kolberg
  «Tidlig start med skriving på begge målformer» 
  I Skriv! Les! 1 : Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy, Synnøve Matre og Atle Skaftun (red.), ss. 101-124. 
  Trondheim: Akademia forlag, 2012.
  Les om boka hos forlaget

2011

 • Jansson, Benthe Kolberg og Synnøve Skjong (red.)
  Norsk = nynorsk og bokmål : ei grunnbok om nynorsk i skolen
  Det norske samlaget, Oslo 2011  
 • Jansson, Benthe Kolberg og Hilde Traavik
  "Tidleg start" med skriving og lesing på både nynorsk og bokmål - kvifor og korleis?
  Artikkel, Høgskolen i Østfold/Høgskolen i Bergen 2011
  Les artikkelen som PDF
 • Nyrnes, Hæge
  «Nynorsken er så nære, men samtidig så langt ifrå» Ein studie av rammevilkåra for lesing på nynorsk i ungdomsskulen i Bergen
  Masteroppgåve, Universitetet i Bergen 2011
  Les i fulltekst: UiB
 • Traavik, Hilde
  Då eg lerte å lese va det akurat som vera blei snud opp ned
  Fagartikkel, Høgskolen i Bergen, avdeling for lærarutdanning 2011
  Les artikkelen som PDF
 • Vederhus, Inger
  Mappevurdering - tilfeldig, tileigna eller tilpassa læring? Ein punktstudie
  Fagartikkel, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærarutdanning 2011
  Les artikkelen som PDF

2010

 • Bergem, Randi og Finn Ove Båtevik
  Med nynorsk til betre skriving – med skriving til betre læring. Ei kartlegging ved Ulstein vidaregåande skule
  Rapport, Møreforsking 2010
  Les i fulltekst
 • Bergem, Randi og Finn Ove Båtevik 
  Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk. Evaluering av eit prosjekt ved Volda ungdomsskule
  Rapport, Møreforsking 2010
  Les i fulltekst
 • Bjørlo, Berit W. og Reidunn Hernes
  Nynorsk i praksis – Lærarstudentar møter nynorskelevar: Fase II
  Rapport, Høgskolen i Bergen 2010
  Les rapporten som PDF
 • Eiksund, Hjalmar
  Den nynorske identiteten i lys av det generelle forholdet mellom språk og identitet
  Prøveførelesing, Ivar Aasen-instituttet 2010
  Les som PDF  
 • Eiksund, Hjalmar
  Med nynorsk på leselista : ein komparativ studie av lesevanar blant ungdommar på Sunnmøre og i Trøndelag
  Masteroppgåve, Høgskulen i Volda 2010 / Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet Nr. 27 
  Finn teksten i Oria
 • Garthus, Karen Marie Kvåle, Jon Todal & Kamil Øzerk
  Rapport om språkskifte i Valdres og Sogn og Fjordane.
  Noregs Mållag 2010
  Les i fulltekst
 • Grepstad, Ottar
  Språkfakta 2010
  Ørsta: Nynorsk kultursentrum
  Les i fulltekst
 • Helset, Stig Jarle
  Om kunnskapsgrunnlaget for normeringa av det nynorske skriftspråket
  Artikkel, Høgskulen i Volda 2010
  Les artikkelen som PDF
 • Aanes, Anders
  Forvirring eller frigjering? : didaktikk og valfridom i nynorsk : ei gransking av kjennskap og haldningar til valfridom ved fire vidaregåande skular i Møre og Romsdal
  Masteroppgåve, Høgskulen i Volda 2010

2009

 • Bjørlo, Berit W. og Morten Rønning
  Nynorsk i praksis – Lærarstudentar møter nynorskelevar
  Rapport, Høgskolen i Bergen 2009
  Les rapporten som PDF
 • Eide, Ove
  «Nye kompetansemål og nye utfordringar i/for norskfaget»
  Nynorskkonferansen 2009
  Les artikkelen som PDF
 • Skjevrak, Marie
  «Eg skjønnar ikke. Kvorfor det?» – sjetteklassingar utforskar det nynorske språket
  Masteroppgåve, Høgskolen i Sør-Trøndelag 2009
 • Skjong, Synnøve
  «Vi får presisert kva som er galt, og finn lettare system i feila vi gjer» – Nynorsk(opp)læring og skrivemapper i lærarutdanninga
  Artikkel, Høgskolen i Oslo 2009
  Les i fulltekst
 • Sætre, Frode
  Yksnøya – liv og sjøliv
  Høgskulen i Volda og Nynorsksenteret, Volda 2009
  Les som PDF

2008

 • Fiskerstrand, Pernille
  Den internaliserte nynorsknormalen: om oppfatta nynorsk hos eit utval nynorskelevar
  Masteroppgåve, Universitetet i Agder 2008
  Les i fulltekst
 • Nordal, Anne Steinsvik
  Nynorsk som hovudmål – større norskkompetanse
  Arbeidsrapport, Høgskulen i Volda 2008
 • Skjong, Synnøve og Inger Vederhus
  «Gira på å skrive nynorsk i år – mappeskriving og nynorsklæring»
  Artikkel, Høgskolen i Oslo 2008
  Les i fulltekst  
 • Wadsten, Marit
  Nynorsk i bruk i utdanning og akademisk skriving – viljen til språk – vilje til forsking
  Masteroppgåve, Høgskulen i Volda 2008
  Les samandrag

2007

 • Rise, Sven-Erik
  Motivasjon for nynorsk – en studie av klasseromslederes, skolederes og elevers egen motivasjon for undervisning og læring i faget nynorsk.
  Masteroppgåve, Universitetet i Oslo 2007
  Les i fulltekst

2006

 • Juuhl, Gudrun Kløve
  Demokratisk prøverom – analyse av eit ordskifte for born og ungdom gjennom 30 år
  Masteroppgåve, Universitetet i Oslo 2006
  Les i fulltekst
 • Nordhagen, Johanne
  Nynorsk som sidemål i skolen – en undersøkelse av allmennlærerstudenters personlige og yrkesprofesjonelle holdninger
  Hovudoppgåve, Universitetet i Oslo 2006
  Les samandrag
 • Slettemark, Bjørn
  Nynorsk som sidemål: lærerholdninger og opplæringspraksis i grunnskolen i Oslo
  Masteroppgåve, Universitetet i Oslo 2006
  Oppgåva som PDF | Samandrag
 • TNS Gallup
  Kartlegging av sidemålsundervisningen på 10. trinn og VK1, allmennfaglig studieretning
  Utdanningsdirektoratet, Oslo 2006
  Les rapporten i fulltekst  
 • Ås, Ragnhild
  Den ufarlege lærebokteksten – Ein kritisk diskursanalyse av lærebokverket Bruer si framstilling av den norske språkstoda i samtida
  Hovudoppgåve, Universitetet i Oslo 2006
  Les samandrag

2005

 • Hellerud, Eli
  Nynorsk som sidemål i den videregående skole
  Hovudfagsavhandling i nordisk, Universitetet i Tromsø 2005

2004

 • Jansson, Benthe Kolberg
  Kva slags sidemålsopplæring legg lærebøkene opp til når nynorsk er sidemålet? Ein analyse av lærebøker i norsk for ungdomstrinnet etter Reform 97 
  Arbeidsrapport, Høgskolen i Østfold 2004
  Finn rapporten i Oria
 • Jansson, Benthe Kolberg
  Nynorskopplæring og didaktisk tilnærming til nynorsk som sidemål : rapport frå ei undersøking i allmennlærarutdanninga
  Arbeidsrapport, Høgskolen i Østfold 2004
  Les rapporten i Oria
 • Nordal, Anne Steinsvik
  Nynorsk i bokmålsland: ei gransking av undervisningspraksis og haldningar til nynorsk som sidemål i ungdomsskulen i Bærum
  Arbeidsrapport, Høgskulen i Volda 2004

2003

2002

 • Akselberg, Gunnstein
  «Open eller trong nynorsknorm i den vidaregåande skulen? Praksis og haldning til valfridomen i den nynorske skriftnorma hjå elevar som har nynorsk som hovudmål - jamført med elevar som har nynorsk som sidemål»
  i Eivind Tjønneland (red.): Varia, Bergen 2002
 • Grepstad, Ottar
  «Sidemålsstilens historie og kulturelle rolle»
  i Det nynorske blikket, Oslo 2002
 • Lynghammar, Vidar
  Nynorsk sakprosa 1900–1999: nynorsk skriftkultur sett gjennom den nynorske sakprosaen
  Hovudfagsavhandling, Universitetet i Oslo 2002 
  Les samandrag

1999

 • Holm, Anne Britt
  Stebarnet nynorsk: om holdninger til nynorsk i Larviksskolen
  Hovudfagsavhandling, Universitetet i Oslo 1999

1997

 • Nordal, Anne Steinsvik
  Frå eg til jeg?: språkhaldningsundersøking – om bakgrunn for skifte av skriftspråk – frå nynorsk til bokmål 
  Hovudfagsavhandling, Universitetet i Oslo 1997  
 • Råbu, Anne-Berith
  To ulike norskfag? En undersøkele av holdningene til nynorsk som sidemål blant elever i ungdomsskolen og den videregående skolen
  Hovudfagsavhandling, Universitetet i Oslo 1997

1996

 • Solem, Rune
  ALEKS: alternativ eksamensavvikling i sidemål: en evaluering av forsøk med framskutt eksamen i norsk sidemål ved Fagerborg vidergående skole og Laksevåg gymnas
  Trondheim 1996

1995

 • Torvatn, Anne Charlotte
  Jeg har ikke problemer med nynorsken, men jeg vil helst slippe: om en skoleklasses oppfattelse av innholdet i en fellesspråklig lærebok
  Hovudfagsavhandling, Universitetet i Trondheim 1995

1993

 • Evensen, Gunn
  Skolemålet i Lenvik 1930–1964: framgang og tilbakegang for nynorsk skolemål
  Hovudfagsavhandling, Universitetet i Tromsø 1993
 • Verlo, Jorunn Kittang
  Holdningar til nynorsk og bokmål som skulemål i Måløy og Høyanger: ei språkhistorisk og språksosiologisk gransking
  Hovudfagsavhandling, Universitetet i Bergen 1993

1983

 • Djupedokken, Svein Erik
  Nynorsk som sidemål: stilretting og lærarholdningar ved to vidaregåande skular i Oslo
  Hovudfagsavhandling, Universitetet i Oslo 1983
 • Mørk, V. (1983)
  Hjartespråk og skriftmål : kvantifisering av talemålsgrunnlaget for verb- og substantiv-endingane i bokmål og nynorsk pr. 1975

  Oslo: Det Norske Samlaget.