Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Gaupemat
av Kristoffer Lindseth
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Kristoffer Lindseth.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Kristoffer Lindseth. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Kristoffer Lindseth

Kristoffer Lindseth (f. 1984) er fødd i Ålesund, men bur i Bergen. Han arbeider som frilansillustratør.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.