Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Jegeren
av Regine Toften Holst
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Regine Toften Holst.
Desse teikneseriesidene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Regine Toften Holst. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavskvinna.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDF Last ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Regine Toften Holst

Serieskapar Regine Toften Holst har laga mange teikneseriar, både på eiga hand og saman med andre. «Jegeren» laga ho for antologien Kittelsens skog.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.