Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Nokon heiter jobben
Tekst: Solfrid Sivertsen
Teikningar: Jorunn Hanto-Haugse
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Jorunn Hanto-Haugse.
Desse teikneseriesidene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Jorunn Hanto-Haugse. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavskvinna. Diktet er nytta med løyve frå Solfrid Sivertsen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Jorunn Hanto-Haugse

Jorunn Hanto-Haugse (f. 1982) kjem frå Hardanger. Ho er serieteiknar og illustratør, og har laga teikneseriar for mellom anna Megafon, EON, Norsk Barneblad og avisa Hordaland.

Solfrid Sivertsen

Solfrid Sivertsen (f. 1947) er diktar, forfattar og bibliotekar. Ho debuterte i 1986 med novellesamlinga Porselensfiguren.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.