Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Jojo
av Ida Eva Neverdahl
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Ida Eva Neverdahl.
Desse teikneseriesidene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Ida Eva Neverdahl. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavskvinna.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDF Last ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Ida Eva Neverdahl

Ida Eva Neverdahl (f. 1993) er serieskapar og illustratør. Ho har mellom anna laga teikneseriar for Norsk Barneblad, og seriar som Jojo og Floke har kome ut i bokform.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.