Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Kveldssong for deg og meg
Tekst: Ragnar Hovland
Teikningar: Tore Strand Olsen
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Tore Strand Olsen.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Tore Strand Olsen. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen. Diktet er nytta med løyve frå Ragnar Hovland.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDF Last ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Tore Strand Olsen

Tore Strand Olsen har arbeidd profesjonelt med teikneseriar sidan 1990. Han har gjeve ut fleire teikneseriebøker. I tillegg held han ofte teikneseriekurs for skuleelevar og andre.

Ragnar Hovland

Ragnar Hovland (f. 1952) er forfattar, diktar, musikar og omsetjar. Han har skrive i mange sjangrar, og skriv for både born, ungdomar og vaksne.

Kveldssong for deg og meg

Diktet «Kveldssong for deg og meg» er skrive av Ragnar Hovland. Mange kjenner det frå Odd Nordstoga si tonesetjing, som vart ein stor slager. Diktet er på mange måtar ein leik med og inversjon av salmen «Fager kveldssol smiler».

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.