Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Eg er sorg og glede
av Lise Myhre. Tekst frå Dikt i samling av Tor Jonsson
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Lise Myhre.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Lise Myhre. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå iblis@nemi.no. Diktet «Eg er sorg og glede» er attgjeve med løyve frå Det Norske Samlaget.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Diktet «Eg er sorg og glede»

«Eg er sorg og glede» kom ut i diktsamlinga Ei dagbok for mitt hjarte (1951). Jonsson leverte manuskriptet til diktsamlinga rett før han tok livet av seg.

Lise Myhre

Lise Myhre (f. 1975) er teikneserieskapar. Ho er mest kjend for stripeserien Nemi.

Tor Jonsson

Tor Jonsson (1916–1951) var diktar og journalist. Dikta hans var prega av ei indre uro og ei kjensle av einsemd.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.