Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Småbruket
av Jan-Rune Bjørnson og Anders Kvåle Rue
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Jan-Rune Bjørnson og Anders Kvåle Rue.
Desse teikneseriestripene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Jan-Rune Bjørnson og Anders Kvåle Rue. Stripene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmennene.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDF Last ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Anders Kvåle Rue og
Jan-Rune Bjørnson

Anders Kvåle Rue (f. 1965) kjem frå Telemark. Han arbeider med teikning i mange ulike sjangrar, mest til bøker, men òg til blad og aviser. Han har teikna mange ulike teikneseriar, mellom anna Soga om Sigrid, Æsenes reise og teikneserieversjonar av eventyr. Serien Småbruket har han laga saman med Jan-Rune Bjørnson, som til dagleg arbeider som lærar.

Småbruket

Småbruket er ein avisteikneserie. Serien handlar om ein bygut som saman med kona si skal freista ta over småbruket til svigerfaren. På det meste gjekk serien i sju norske aviser.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.