Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Smørbukk av i dag

Smørbukk av i dag

Nyare Smørbukk-forteljingar. Tekst og teikning av Håkon Aasnes.

Smørbukk anno 1938

Smørbukk anno 1938

Den aller fyrste Smørbukk-sida – henta frå Norsk Barneblad nr. 14–15 1938. Den vesle forteljinga er teikna av Jens R. Nilssen og skriven av Andreas Haavoll.

 
 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.