Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Futen
av Øystein Runde og Knut André Solberg
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Øystein Runde og Knut André Solberg.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Øystein Runde og Knut André Solberg. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Øystein Runde

Øystein Runde (f. 1979) er frå Ulsteinvik. Han har laga teikneseriar som Bjartmann, Rundetid, Margarin (saman med Kristopher Schau) og Soga om Olav Sleggja.

Knut André Solberg

Knut André Solberg (f. 1972) er illustratør og teikneserieskapar.

Futen

Mikael Braut er fut for Christiania futekontor. Han fylgjer alle reglane i boka og krev inn skatt med stor iver. Seriane om Futen finst både i album og bokform.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.