Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Hanna
av Håkon Aasnes
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Håkon Aasnes.
Desse teikneseriesidene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Håkon Aasnes. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Håkon Aasnes

Håkon Aasnes (f. 1943) er ein av dei mest produktive norske serieskaparane. Han arbeider mellom anna med tekst og teikning på seriane Smørbukk, Annika og Hanna, alle for Norsk Barneblad. Han har òg teikna for Donald Duck og Fantomet.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.