Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Tommelfingerreglar
av Øystein Runde
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Øystein Runde.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Øystein Runde. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Øystein Runde

Øystein Runde (f. 1979) er frå Ulsteinvik. Han har laga teikneseriar som Bjartmann, Rundetid, Margarin (saman med Kristopher Schau) og Soga om Olav Sleggja.

Om serien

I denne serien lærer Øystein Runde deg mellom anna om nærbilete, oversiktsbilete, froskeperspektiv, fugleperspektiv, bruk av skrift, korleis streken kan uttrykkja kjensler ... og mykje anna.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.