Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Gode nynorskbøker
No kan du finne ei samling med boktipshefte på Nynorskbok.no. Til no har me laga hefte for barnehagen, 3. trinn, 6. trinn og ungdomsskulen.
Les meir [17.02.2017]
Nytt nummer av bladet
I det nye nummeret av bladet kan du mellom anna lese om sidemål på mellomsteget, nynorske lesefrø i barnehagen og nettverk for lærarar i vidaregåande skule.
Les meir [27.12.2016]
Nye plakatar
Me har laga to nye sidemålsplakatar – ein for mellomtrinnet og ein for ungdomstrinnet. Her får du gode råd om korleis du kan arbeide med nynorsk i klasserommet.
Les meir [14.12.2016]
 

Nytt frå bloggen

Då ein elverumsing oppdaga systemet i nynorsk
Dei få av oss som byter skriftmål frå bokmål til nynorsk, vekkjer ofte merksemd i båe leirar.
[ Les meir ] - 24.02.2017

Gode bøker for ungdomsskolen!
Det er viktig at ungdommar skal kunne identifisere seg som lesarar, ved å ha lyst til å lese og gle seg over lesinga.
[ Les meir ] - 17.02.2017

Studentane må få lære nynorsk!
Ein dag skal eg lære elevar på femte, sjette, sjuande, åttande, niande og tiande trinn nynorsk. I lærarutdanninga mi har eg fått vite at desse elevane treng å lære nynorsk over tid, at det krev meir enn berre grammatikkundervisning, og at eg helst burde bruke det i fleire fag enn berre norsk for å lære bort språket skikkeleg. Dei må sjå nynorsk i bruk, og dei må ha rollemodellar som tar språket på alvor. No er det opp til utdanningsinstitusjonane å forstå at me lærarstudentar treng det same.
[ Les meir ] - 10.02.2017

Tips frå Nynorskbok.no

Synnøve Macody Lund: Personar du kanskje kjenner
Dette er ei bok med mange samanvovne historier. Den viktigaste handlar om Synnøve og faren hennar. Ho skal skrive bok om han, men synest det er vanskeleg.
[ Les meir ] - 21.02.2017

Visste du at …?
Leseland-serien til Samlaget er no utvida med tre nyskrivne, lettlesne faktabøker for born som nett har lært seg å lesa.
[ Les meir ] - 14.02.2017

Mette Eike Neerlin: Hest, hest, tiger, tiger
Korleis kan ei bok handle om det mest alvorlege av det alvorlege, på same tid som ho er komisk og underfundig? Hest, hest, tiger, tiger er ei slik forteljing.
[ Les meir ] - 19.01.2017

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for lærarar som underviser i nynorsk

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)