Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Tanntrolltrall
No finn du tannpussesongen «Tanntrolltrall» på barnehagesidene våre. Songen er henta frå barneboka Prikk og Flekk tanntryllar.
Les meir [10.01.2018]
Ei lesestund med dei eldste i barnehagen
No kan du sjå ein ny film om den vaksne si rolle i høgtlesing for dei eldste i barnehagen.
Les meir [20.12.2017]
Kan vi lese den ein gong til?
I denne nye filmen handlar det om høgtlesing for dei minste i barnehagen.
Les meir [20.12.2017]
Ny runde med Tid for ti
20 000 sjuandeklassingar over heile landet får i år den nye antologien Tid for ti, med utdrag frå ti nynorske ungdomsbøker.
Les meir [21.09.2017]
 

Nytt frå bloggen

Songrepertoaret i barnehagen
Song og musikk stimulerer talespråket, men det er også eit møte med ein skriftleg tekst, som gjerne kan syngast slik han står. Det å syngje songar på nynorsk og på dialekt er med på å utvikle ein nynorsk språkidentitet.
[ Les meir ] - 12.01.2018

Å, jul med di glede og leselyst …
Julepynt og kaker har stått i butikkhyllene sidan oktober, og no er julehefta òg på plass. Det bognar over med tilbod av varer som lovar å sikre den rette stemninga, men lite er vel meir stemningsvekkjande avslappande enn mørke kveldar i sofakroken med eit julehefte i hendene.
[ Les meir ] - 18.12.2017

Fem skrivefeil du lett blir kvitt
Finst det nokon som kan alle skrivereglane utanåt? Sannsynlegvis, men då snakkar me om ei ørlita gruppe med særmerkte individ. Størsteparten av oss blir aldri utlært, og det har sine gode sider, det òg: Då kan me jamt tileigna oss ny kunnskap og kjenna at vitet veks. Her er fem vanlege feil som er lette å leggja av seg.
[ Les meir ] - 17.11.2017

Tips frå Nynorskbok.no

Olaug Nilssen: Tung tids tale
I romanen Tung tids tale skriv ei mor til eit du, ein son med autisme. Ho skriv om fortvilinga over å ikkje strekke til, å vere utsliten og søvnlaus og kor vanskeleg det er å akseptere at guten har ein diagnose.
[ Les meir ] - 29.12.2017

Anne Karin Fonneland og Akin Duzakin: Flyg ut kom tilbake
I Flyg ut kom tilbake har Anne Karin Fonneland skrive ei fin diktsamling for barn i barneskulealder. Med naturen i fokus har dikta eit innhald lesaren kan kjenne seg att i og som gir ei kjensle av tilhøyrsle. Dette gjer dikta tilgjengelege for yngre lesarar.
[ Les meir ] - 28.12.2017

Sturla Bang og Hilde K. Kvalvaag: Under
Det totalitære framtidssamfunnet Zeijang-Volvo er, bokstaveleg tala, bygt på restane av eit tidlegare samfunn som har gått under. Her møter me barneheimsjenta Ela, som arbeider som slave i produksjonshallane. Ho oppdagar etter kvart at regimet tek livet av folk, og ho set difor i gang eit opprør.
[ Les meir ] - 21.12.2017

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for norsklærarar

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud Videoar frå Nynorsksenteret

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)