Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Tanntrolltrall
No finn du tannpussesongen «Tanntrolltrall» på barnehagesidene våre. Songen er henta frå barneboka Prikk og Flekk tanntryllar.
Les meir [10.01.2018]
Ei lesestund med dei eldste i barnehagen
No kan du sjå ein ny film om den vaksne si rolle i høgtlesing for dei eldste i barnehagen.
Les meir [20.12.2017]
Kan vi lese den ein gong til?
I denne nye filmen handlar det om høgtlesing for dei minste i barnehagen.
Les meir [20.12.2017]
Ny runde med Tid for ti
20 000 sjuandeklassingar over heile landet får i år den nye antologien Tid for ti, med utdrag frå ti nynorske ungdomsbøker.
Les meir [21.09.2017]
 

Nytt frå bloggen

Kan ord vera naturstridige?
Folk seier stundom at det er unaturleg for dei å ordleggja seg slik eller slik. Me skjønar kva dei meiner, men er unaturleg det rette ordet å bruka? Og kvifor synest me at nokre ord er lette å seia, medan andre er så ugreie at me må konsentrera oss når me skal bruka dei?
[ Les meir ] - 16.02.2018

Stadnamn som ressurs i språkarbeid med dei minste
Arbeid med språkleg variasjon og språkleg mangfald med dei yngste borna kan gjerast med utgangspunkt i det som omgjev dei, mellom anna stadnamn og lokalmiljø.
[ Les meir ] - 09.02.2018

Tid for ti igjen
Det er tydeleg at tekstane i Tid for ti engasjerer unge lesarar. – Vi vil inn i boka og hjelpa Arne, seier til dømes ein klasse om utdraget frå Apetryne av Atle Hansen.
[ Les meir ] - 02.02.2018

Tips frå Nynorskbok.no

Visste du at …?
Tre nye faktabøker om husdyr er klare, denne gongen om kua, sauen og grisen. Kvar bok har femten oppslag med ei «visste du at»-setning og ein illustrasjon som støttar teksten. Illustratør Anna Fiske har ein særeigen strek og spelar på humor i teikningane sine.
[ Les meir ] - 09.02.2018

Bente Bratlund: Kidnappa
Vanlegvis er det Bea som kjem med dei fantasifulle forteljingane, men denne gongen er det bestevenninna Oda som har ei nyheit. Korleis kan det ha seg at ho er så annleis enn foreldra sine, lurer Oda på. Einaste forklaringa ho kan sjå, er at ho vart kidnappa då ho var lita, meiner ho.
[ Les meir ] - 08.02.2018

Anna R. Folkestad: Stupe-Stig
Knut vil fly med drake, men onkel Stig er ikkje så god på drakeflyging. Han vil aller helst vere med i ein stupekonkurranse og vinne ein flott pokal.
[ Les meir ] - 07.02.2018

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for norsklærarar

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud Videoar frå Nynorsksenteret

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)