Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Gode nynorskbøker
No kan du finne ei samling med boktipshefte på Nynorskbok.no. Til no har me laga hefte for barnehagen, 3. trinn, 6. trinn, ungdomsskulen og vidaregåande.
Les meir [17.02.2017]
Nytt nummer av bladet
I det nye nummeret av bladet kan du mellom anna lese om sidemål på mellomsteget, nynorske lesefrø i barnehagen og nettverk for lærarar i vidaregåande skule.
Les meir [27.12.2016]
Nye plakatar
Me har laga to nye sidemålsplakatar – ein for mellomtrinnet og ein for ungdomstrinnet. Her får du gode råd om korleis du kan arbeide med nynorsk i klasserommet.
Les meir [14.12.2016]
 

Nytt frå bloggen

Nynorsk – ei målform for urbant orienterte ungdommar?
Det er gjort ei rekkje studiar som viser samanheng mellom talemål og identitet, der språket blir brukt for å signalisere kven vi er eller ønskjer å vere. Men kva drivkrefter ligg bak når skuleungdom med nynorsk som opplæringsmål skal velje hovudmål i vidaregåande skule?
[ Les meir ] - 27.03.2017

Lukta av nynorsk: No også i VG
Verda står truleg til påske også i år. Men ein kan jammen byrje å lure. For no har til og med VG publisert ei redaksjonell sak (som ikkje handlar om nynorsk eller sidemål) på nynorsk.
[ Les meir ] - 15.03.2017

Bakom boka: Bjørn Sortland
Kvifor er forfattar Bjørn Sortland så fascinert av jenter? Det snakkar han om i denne samtalen med Janne Karin Støylen frå Nynorsksenteret.
[ Les meir ] - 03.03.2017

Tips frå Nynorskbok.no

Lars Mæhle: Jag är Supermann
«Jag är Supermann» står det på t-skjorta til Bjørn, og det har blitt tittelen på novellesamlinga til Lars Mæhle. Men Bjørn er langt frå Supermann, og slik er det også med dei andre ungdommane vi møter. Novellesamlinga inneheld fem noveller av ulik lengde, og sjølv om dei er sjølvstendige forteljingar, møter vi fleire av personane igjen i fleire noveller. Alle hendingane går føre seg på Sunndalsøra ein måndag om sommaren.
[ Les meir ] - 27.03.2017

Marit Kaldhol: Z for sorry
Susan har vorte utsett for ei ulukke. Eller er det eigentleg ei ulukke?
[ Les meir ] - 20.03.2017

Synnøve Macody Lund: Personar du kanskje kjenner
Dette er ei bok med mange samanvovne historier. Den viktigaste handlar om Synnøve og faren hennar. Ho skal skrive bok om han, men synest det er vanskeleg.
[ Les meir ] - 21.02.2017

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for norsklærarar

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)