Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Moglege bachelor- og masterprosjekt
Dersom du er interessert å skrive oppgåve på master- eller bachelornivå med utgangspunkt i eitt eller fleire av prosjekta våre, står vi gjerne til disposisjon med dokumentasjon og informasjon.
Les meir [04.04.2017]
Rim-og-regle-konkurranse!
Brukar du nynorske rim og regler i barnehagen, heime eller på skulen? Nynorsksenteret ønskjer å samle mange gode rim og regler på nettsida vår, og oppfordrar deg til å sende inn bidrag.
Les meir [03.04.2017]
Gode nynorskbøker
No kan du finne ei samling med boktipshefte på Nynorskbok.no. Til no har me laga hefte for barnehagen, 3. trinn, 6. trinn, ungdomsskulen og vidaregåande.
Les meir [17.02.2017]
 

Nytt frå bloggen

Engelsk hot, nynorsk not?
Når me oppfattar ord og vendingar som stygge eller fine, kule eller ukule, har det som regel lite med sjølve ordforma å gjera. Bokstavkombinasjonen eller ljoden av ordet rass er ikkje grov i seg sjølv, jamfør orda brasse og luftmadrass, som inneheld rass og likevel blir rekna som heilt fine.
[ Les meir ] - 21.04.2017

Mord på målet
Sjølve omgrepet påskekrim er visst eit særnorsk fenomen, og jau då, det finst faktisk mykje nynorsk kriminallitteratur. Om ein skal dømme ut ifrå romanane, ser det ut til å vere flest mord og mest lovløyse i Gudbrandsdalen og Sogn og Fjordane. Vil du ha eit tips eller fleire før påskehelga, så har vi laga ei liste med nynorsk krim for barn, ungdommar og vaksne.
[ Les meir ] - 31.03.2017

Nynorsk – ei målform for urbant orienterte ungdommar?
Det er gjort ei rekkje studiar som viser samanheng mellom talemål og identitet, der språket blir brukt for å signalisere kven vi er eller ønskjer å vere. Men kva drivkrefter ligg bak når skuleungdom med nynorsk som opplæringsmål skal velje hovudmål i vidaregåande skule?
[ Les meir ] - 27.03.2017

Tips frå Nynorskbok.no

Anna R. Folkestad: Besta og Bo. Plommeproblem
Plommeproblem er den tredje forteljinga om Besta og Bo, og no handlar det om å kle seg ut.
[ Les meir ] - 18.04.2017

Nina Skauge: Tigergjengen
Bøkene om Tigergjengen er spennande lettlesbøker for vaksne og ungdommar med lærevanskar.
[ Les meir ] - 06.04.2017

Ingunn Thon: Ollis
Ollis er ein spennande barneroman om vennskap, familie og mot. Her finn ein mykje humor, kvardagslege utfordringar og alvor om kvarandre, presentert gjennom eit fortryllande og detaljrikt språk.
[ Les meir ] - 04.04.2017

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for norsklærarar

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud Videoar frå Nynorsksenteret

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)