• Blogg
  • Gode bøker til høgtlesing

Gode bøker til høgtlesing

21.01.2021

Barnehagelærar les for barna lite

I samband med Høgtlesingsdagen 2021 tipsar vi om bøker som eignar seg godt til høgtlesing for ulike alderstrinn.

Ved å klikke på lenka til kvar bok kan du lese bokomtale på Nynorskbok.no. Visste du at Nynorskbok.no inneheld rundt 1000 omtalar av nynorske barne- og ungdomsbøker? Du kan søkje etter bøker som passar for eit bestemt alderstrinn, eller du kan søkje etter bøker innanfor ulike kategoriar. Nedanfor ser du nokre bøker som vi har valt ut i samband med Høgtlesingdagen 2021.

Barnehage

Barneskole 1-4. trinn

Barneskole 5-7. trinn

Ungdomsskole

Vidaregåande

Høgtlesingsdagen FB coverphoto 1 scaled