• Blogg

Blogg og nyhende

Illustrasjonsfoto 4 trinn komprimert

Vil du samarbeide med Nynorsksenteret?

Arbeider du som lærar på 4.–7. trinn på ein skule med bokmål som opplæringsmål? No kan du søkje om å bli med på eit spennande samarbeidsprosjekt med Nynorsksenteret.

15.10.2021

Grammatikkillustrasjon Anja

Grammatikk – kvifor og korleis?

Læreplanane for norskfaget slår fast at elevane skal ha kunnskapar om grammatikk og kunne bruke desse kunnskapane i arbeid med tekst. Dei skal også kunne samanlikne norsk, både bokmål og nynorsk, med andre språk. Særleg er dansk, svensk og norrønt nemnt, men dei kan sjølvsagt også samanlikne med talemål, engelsk eller andre språk som kan vere aktuelle. Kva må ein ha av kunnskapar og ferdigheiter for å kunne få dette til?

29.09.2021

Aud Søyland til nettside komprimert

Dei vanskelege importorda

«Anbeheitelse»-orda har skapt mykje hovudbry for både elevar og lærarar. I dag er me ikkje lenger så redde for å bruka desse orda. Derimot har me andre importord som i større grad truar norsk språk.

22.09.2021

Fellesbilde 2 til nettside

Laga rapp på nynorsk

Elevar ved Ski ungdomsskole har laga rapp på nynorsk om heimstaden. Lærar Line Akselsen fortel om korleis dei gjennomførte prosjektet. Her får du også lese intervju med elevane som skreiv vinnarlåta.

14.09.2021

Guro til nettside

Nye opplegg i Bok på 1-2-3

Arbeider du som lærar på 1.–7. trinn, eller kjenner du nokon som gjer det? Vi har nettopp publisert fem rykande ferske undervisningsopplegg. Bok på 1-2-3 tek utgangspunkt i gode, nynorske bøker.

13.09.2021

Illustrasjon Instagram til nettside

Tekstskaping på Instagram

Har du og klassa di lyst til å bli med på eit spennande og lærerikt prosjekt om tekstpublisering på Instagram?

06.09.2021

Foto Synnøve Marie Sætre til nettside

Fryktar dei språkpolitiske konsekvensane

– Om NDLA vert avvikla, forsvinn eit viktig nynorsktilbod for både elevar og lærarar, og det vil oppstå eit hòl som ikkje forlaga greier å fylle med dagens praksis. Difor meiner eg det er viktig å lyfte dei språkpolitiske konsekvensane i denne debatten, seier lærar Synnøve Marie Sætre som er nestleiar i Noregs Mållag.

31.08.2021