• Blogg

Blogg og nyhende

Norsk flagg

Opplegg til 17. mai

Det nærmar seg 17. mai, og mange skular har sine eigne markeringar i forkant av denne dagen.

13.05.2022

Guro Kristin Gjøsdal Foto Tone Brandal

Samlesing («shared reading») i nynorskopplæringa

Samlesing (shared reading) er ein forskingsbasert lesemetode med intensjon om å opne litteratur for alle målgrupper. Denne teksten tek føre seg korleis metoden kan forankrast i LK20 og nynorskopplæring.

12.05.2022

Land art 3

Vår i barnehagen

Snøen smeltar, vegane er berre og fuglane kvitrar nøgde medan dei flyg frå tre til tre og samlar kvist til nye reir. Endeleg er våren her, og naturen kallar på liten og stor! Her følger tips og idéar til korleis ein kan arbeide tverrfagleg med naturen som språkarena.

11.05.2022

Bok paa 123 ti ville til nettside

Grej of the day i nynorskopplæringa

Grej of the day (GOTD) er eit svensk fenomen som er funne opp av læraren Micael Hermansson, og som vert mykje nytta i undervisninga. Ein kan nytte GOTD i nynorskopplæringa uavhengig om det er sidemål, hovudmål eller om eleven lærer nynorsk som innvandrar.

10.05.2022

Nordby skole hovudbilete komprimert til nettside

Kreativ NYnorsk

Elevane på 5. trinn ved Nordby skole i Rælingen kommune har fått ein god start med nynorskopplæringa.

03.05.2022

Margunn Rauset Fotokred Pål Adrian Ryen ved Ui B

Ta i bruk dei nye ordbøkene

Lurer du på korleis elevane kan ta i bruk den nye versjonen av ordbøkene? Prosjektleiar Margunn Rauset deler tipsa sine i ein ny ressurs.

21.04.2022

Lesing hovudbilete

Verdas bokdag 23. april

Vi oppmodar skular og barnehagar om å vere med på markeringa av verdas bokdag 23. april. Dette kan gjerast enkelt med få førebuingar, eller ein kan legge litt meir arbeid i det. Her finn du nokre døme på korleis ei slik markering kan gjennomførast.

19.04.2022

Gule lappar Ingvild til nettside

«Gule lappar», sjølvkjensle og psykisk helse

Ingvild Fredly Hasle arbeider som lærar på ein barneskule. Ein tidlegare kollega introduserte henne for ein aktivitet som vart kalla «gule lappar», og denne aktiviteten har Ingvild teke med seg til skulen ho er på i dag.

19.04.2022

IMG 0814 til nettside

Barnesongar på nynorsk: Er det så nøye, da?

God språkstimulering i barnehagen inneber at personalet har eit bevisst forhold til kva dei tilfører av språkleg stimuli, og kvifor. Barn lærer språk gjennom øyra, og høgtlesing, song, rim og regler bidreg til at dei møter eit mangfald av tekster i barnehagen. Så kva rolle spelar det om desse tekstene er på nynorsk, dialekt eller bokmål?

18.04.2022

Påskelitteratur hovudbilete

Skal du lese i påska?

Det er snart påske, og Nynorsksenteret har laga ei oversikt over nynorske bøker som kan vere ekstra spennande å lese. I lista finn de bøker for barn i ulike aldrar og for unge vaksne. Kanskje det kan freiste med ein spenningsroman eller ei god detektivhistorie? God påske og god lesnad!

04.04.2022