• Blogg

Blogg og nyhende

IMG 0380 til nyhendebrev

Gratis seminar: God start med nynorsk på 5.–7. trinn

Torsdag 23. september frå klokka 13 til 15 arrangerer Nynorsksenteret eit digitalt seminar som er gratis å delta på. Seminaret handlar om korleis ein kan gje elevar med bokmål som hovudmål ein god start med nynorsk på 5.–7. trinn.

05.07.2021

Nærlesing av romanar til nettside

Klassesett av romanar, takk!

Korleis kan det å arbeide med nynorske ungdomsromanar fremje fleire sider ved den norskfaglege kompetansen til elevane? To nye læringsopplegg er tilgjengelege på nettsidene til Nynorsksenteret.

05.07.2021

Gruppebilete NYS til nettside

Nynorsksenteret søkjer stipendiat

Har du eller nokon du kjenner lyst til å bli ein del av det gode arbeidsfellesskapet ved Nynorsksenteret? Vi søkjer stipendiat i nynorskopplæring.

23.06.2021

Good Time Charlie Firdaposten 002

Meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken

Hausten 2020 blei det lansert ei ny ordning for å auke mengda av nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken (DKS). Noreg har to likestilte språkformer, og det er ønskeleg at dette viser att i DKS-programmet.

22.06.2021

Foto Marielle Rodrigues til nettside

Å skrive for å påverke framtida

Marielle Rodrigues går i åttande klasse ved Fjell ungdomsskule i Øygarden kommune. I vår fekk ho publisert ein tekst i riksdekkjande aviser om eit viktig tema.

17.06.2021

Trude Tjensvold og Anne Marta V Vadstein til nettside

Nytt liv i telefonkiosken

I glansdagane til telefonkioskane var telefonkatalogen einaste tilgjengelege litteratur i dei små raude boksane. No blir 100 av dei verna telefonkioskane i Noreg pussa opp og gjorde klare til å bli lesekioskar.

14.06.2021