• Blogg

Blogg og nyhende

255163472 654900775885273 5152796219544036150 n til nettside

Julekalender 2021

Kvar skuledag i desember kjem det daglege småopplegg på nettsida vår. Opplegga i kalenderen passar for elevar på 1.–10. trinn. Kva klassetrinn aktivitetane passar best for, vil variere litt frå dag til dag. På helgedagane vil vi kome med boktips som passar til advent og jul.

01.12.2021

2015 12 24 Hollidays By David Revoy

Juletips

Sidan det snart er jul, har me samla eit utval tips om nynorske bøker, songar og teikneseriar som handlar om jula.

01.12.2021

Illustrasjon til blogginnlegg om lesing i desember til nettside

Desember – månaden for høgtlesing

Desember månad er ein verdiladd månad som alle elevar på ein eller annan måte har eit forhold til. Difor fungerer han så godt som ei ramme rundt lesing og litterær refleksjon.

30.11.2021

Illustrasjonsfoto til nettside

Nynorsk barnelitteratur og teaterleik med born

Når vi leikar med teater gjennom tekstar med barn, legg vi til rette for felles improvisasjon og utforsking. Saman kan vi leike fram ei teaterprega framstilling av teksten. Korleis og kvifor kan vi nytte nynorsk barnelitteratur i teaterleik med born?

30.11.2021

Elevar med i Pad til nettside

Korleis bør den nye opplæringslova vere?

Den nye opplæringslova kjem til å ha mykje å seie for korleis kvardagen til elevar med nynorsk som hovudmål vert. Her kan de lese høyringssvaret som Nynorsksenteret no har levert til utkastet til ny opplæringslov.

24.11.2021

Illustrasjonsbilete til Jorid sin tekst Foto av Note Thanun Unsplash til nettside

Tekstskaping i nye kontekstar

Korleis kan levande bilete, tekstutdrag og musikk formidle ei forteljing? Dette spørsmålet tek hundrevis av elevar stilling til gjennom Nynorsksenteret sitt prosjekt «Tekstskaping på Instagram».

18.11.2021

Julefoto til nettside

Gratis førjulsseminar for lærarar

Lyst til å bli inspirert? Onsdag 24. november frå klokka 14.30–15.00 inviterer Nynorsksenteret til eit gratis førjulsseminar for ungdomstrinnet.

15.11.2021

Illustrasjonsfoto 4 trinn komprimert

Vil du samarbeide med Nynorsksenteret?

Arbeider du som lærar på 4.–7. trinn på ein skule med bokmål som opplæringsmål? No kan du søkje om å bli med på eit spennande samarbeidsprosjekt med Nynorsksenteret.

15.11.2021

Ida Marie Jegteberg Foto Privat 1

Nynorsk i lærarutdanninga: Von om betre tider?

Ida Marie Jegteberg har nyleg granska praksisen i nynorskundervisninga og planane til lærarutdanningsinstitusjonane. Studien har avdekt at det blir gjort forsøk på å sikre studentane sin nynorskkompetanse, men at det i mange tilfelle ikkje lukkast.

11.11.2021