• Blogg

Blogg og nyhende

Aud Søyland til nettside komprimert

Dei vanskelege importorda

«Anbeheitelse»-orda har skapt mykje hovudbry for både elevar og lærarar. I dag er me ikkje lenger så redde for å bruka desse orda. Derimot har me andre importord som i større grad truar norsk språk.

22.09.2021

Guro Kristin Gjøsdal Foto Tone Brandal

Shared reading i biblioteket

Det nasjonale temaet for Forskingsdagane 2021 er Fred og konflikt. Onsdag 29. september kan du lære meir om og oppleve shared reading. Dette skjer i biblioteket ved Høgskulen i Volda.

21.09.2021

Fellesbilde 2 til nettside

Laga rapp på nynorsk

Elevar ved Ski ungdomsskole har laga rapp på nynorsk om heimstaden. Lærar Line Akselsen fortel om korleis dei gjennomførte prosjektet. Her får du også lese intervju med elevane som skreiv vinnarlåta.

14.09.2021

Guro til nettside

Nye opplegg i Bok på 1-2-3

Arbeider du som lærar på 1.–7. trinn, eller kjenner du nokon som gjer det? Vi har nettopp publisert fem rykande ferske undervisningsopplegg. Bok på 1-2-3 tek utgangspunkt i gode, nynorske bøker.

13.09.2021

Illustrasjon Instagram til nettside

Tekstskaping på Instagram

Har du og klassa di lyst til å bli med på eit spennande og lærerikt prosjekt om tekstpublisering på Instagram?

06.09.2021

Foto Synnøve Marie Sætre til nettside

Fryktar dei språkpolitiske konsekvensane

– Om NDLA vert avvikla, forsvinn eit viktig nynorsktilbod for både elevar og lærarar, og det vil oppstå eit hòl som ikkje forlaga greier å fylle med dagens praksis. Difor meiner eg det er viktig å lyfte dei språkpolitiske konsekvensane i denne debatten, seier lærar Synnøve Marie Sætre som er nestleiar i Noregs Mållag.

31.08.2021

Bibliotek

Blir klok av ungdomsbok

Elevar i ungdomsskulealder som les bøker på fritida, presterer betre i skulen enn dei som ikkje gjer det. Det kan sjå ut som om elevane som les på fritida, kjem inn i ein positiv spiral som er viktig for akademisk suksess, der dei til dømes utviklar både ordforrådet og leseforståinga.

27.08.2021