• Blogg

Blogg og nyhende

Illustrasjonsfoto skriv språkbiografien din

Skriv språkbiografien din

I dette opplegget skal elevane skrive språkbiografien sin. Denne oppgåva engasjerer elevar frå 5. trinn i barneskulen til og med vidaregåande.

26.09.2022

Illustrasjonsfoto jenter som arbeider på skjerm til nettside

Grammatikkopplæring med variasjon!

Vi treng grammatikkunnskapar for å ha eit språk til å snakke saman om språk, og eit omgrepsapparat for å kunne diskutere grammatikk.

21.09.2022

Samanlikne bokmål og nynorsk framside PP

Haust – eit tverrfagleg opplegg for barneskulen

Gjennom å arbeide med tre ulike dikt om hausten får elevane ulike erfaringar med å lese for å oppleve. Elevane målar bilete, samanliknar ord og dikt, skriv eigne dikt og deltar i framføringar.

13.09.2022

Elevdiktunivers1 hovudbilete til nettside

Ainas elevdiktunivers gir nynorsk skriveglede!

Aina Salberg har funne ein nøkkel til nynorsk skrivemotivasjon hjå elevane sine. Kvar veke gir ho elevane eit utval skrivestartarar som elevane får skrive vidare på, og resultatet er meir motiverte elevar og betre skrivekompetanse i nynorsk. På Instagram har ho oppretta kontoen Ainas elevdiktunivers, der ho publiserer elevarbeida.

12.09.2022

Skjermdump av nye Nynorskbok til nettside

Ny versjon av Nynorskbok

Denne veka har nettsida nynorskbok.no blitt oppgradert slik at det skal verte enklare å få oversikt over gode bøker på nynorsk.

06.09.2022

Jenter som les ungdomsbøker på nynorsk

Les ein time!

8. september er FN sin internasjonale dag for lese- og skriveferdigheiter. Lesetimen, eller Read Hour, er ein internasjonal kampanje som oppmodar alle til å setje av ein time til å lese denne dagen.

05.09.2022

Illustrasjonsfoto årshjul for 5 til 7 trinn

Årshjul med opplegg for 5.–7. trinn

Her finn du ei oversikt over ressursar for 5.–7. trinn som følgjer året. Nokre undervisningsopplegg har utdrag frå bøker, til andre må ein skaffe bøkene sjølv, på biblioteket eller på Nasjonalbiblioteket.

01.09.2022

Skulestartarar illustrasjonsfoto til nettside

Ein god start for skulestartarar

August er månaden for skulestart, og nokre barn er ekstra spente denne tida. Hundrevis av skulestartarar står på terskelen til ein mangeårig skulegang, og ein ny kvardag ventar. Å få ein god start kan vere avgjerande for korleis desse barna vil oppleve tida på skulen. Her har vi nokre tips som kan vere med på å gje skulestartarane ein god start med skulelivet.

23.08.2022