• Blogg

Blogg og nyhende

Toril Sjo til nettside

Nettseminar med Toril Sjo torsdag 19. oktober

Førstelektor Toril Sjo ved Universitetet i Oslo skal halde eit nettseminar om analog og digital nynorskdidaktikk i andrespråksundervisninga. Det skjer torsdag 19. oktober klokka 14.30–15.00.

26.09.2023

Geir Egil samtalar med barn på bibliotek til nettside

Noreg rundt med Kampen

Det siste skuleåret har eg vore så heldig å få reise på turné rundt om i Skule-Noreg gjennom Den kulturelle skulesekken.

25.09.2023

Boktopia fargar lite kutta 2

Ferda til Boktopia – leseaksjonar i barneskulen

Mange skular arrangerer leseaksjonar for elevane sine. Nokre engasjerer heile skulen i fellesprosjekt, andre har leseaksjon i eiga klasse, og nokre har små gruppeprosjekt eller gir enkeltelevar eit eige oppdrag som fokuserer på lesing.

12.09.2023

Ole I B Storø stående til nettside

Fleire nynorske bøker, takk!

Sidan 2016 har Tid for ti formidla nynorske bøker til elevar på sjuande trinn i heile Noreg. Bøkene engasjerer, skapar gode samtalar i klasseromma og blir lånte ut på biblioteka. Likevel: Vi ønskjer oss fleire nynorske bøker for unge lesarar, og håper fleire forlag tek oppfordringa.

06.09.2023

Sannings og forsoningskommisjonen til nettside

Ny ressurs om fornorskingspolitikken

Rapporten frå Sannings- og forsoningskommisjonen slår fast at fornorskingspolitikken overfor samar, kvenar og skogfinnar har hatt djuptgåande negative konsekvensar. Her finn du ein undervisningsressurs for vidaregåande som kan danne grunnlag for tverrfaglege arbeidsmåtar og arbeid med ulike kjelder.

06.09.2023