• Blogg

Blogg og nyhende

Illustrasjonsfoto Til Blogginnlegg

Ytring: Sara startar på skule

I den vestlege verda, i informasjonssamfunnet, er du ekstremt isolert om du ikkje kan orientere deg i tekst, for der er utganspunktet at alle kan nettopp dette.

15.02.2019

Foto Bok På 1 2 3 Beskjært

Ressurs: Bok på 1-2-3

I samband med Bokåret 2019 tilbyr Nynorsksenteret og Ivar Aasen-tunet gratis undervisningsopplegg til utvalde nynorske barnebøker.

08.02.2019

Samisk Abc

Ytring: Korleis styrke det samiske språket?

Det er viktig at samisk vert brukt i den samiske barnehagen og i skulen. Samstundes må mange menneske kvar dag gjera aktive val som handlar om å bruka samisk, meiner Gudrun Kløve Juuhl.

06.02.2019

27 Spo Sola

Ytring: La det gå sport i å snakke norsk

Latskap, eller dårleg sjølvtillit? Kva er grunnen til at så mange strør rundt seg med engelske ord og uttrykk i staden for å la det gå sport i å finne gode norske ord?

01.02.2019

Bergill Brettebok Rambel

Ressurs: Nye brettebøker

No har det kome nye brettebøker på sida: «Skatten» og «Rambel og sola» er små fantasy-forteljingar.

27.01.2019

Last Ned

På besøk i samisk barnehage

Den digitale verkelegheita der majoritetsspråka er norsk eller engelsk, er ei utfordring for utviklinga av det samiske språket.

18.01.2019

Lappar Med Ord Redigert

Ressurs: Utforsking av ord

Å arbeide med ord og omgrep kan vere både engasjerande og nyttig, og det kan vere utgangspunkt for vidare skriving.

11.01.2019

Tid For Ti Leseillustrasjon Utsnitt

Tid for leseglede

Leseaksjonen Tid for ti vert arrangert for fjerde gong. For 2019 er opplaget på 26 000 antologiar. Det er 6000 fleire eksemplar enn i fjor.

08.01.2019