• Blogg

Blogg og nyhende

Bjørkebokstavar og Kvit norsk mann

La elevane arbeide med dikt

21. mars er det verdas poesidag. Nynorsksenteret har fleire undervisningsopplegg der elevane kan få arbeide med dikt.

21.03.2023

Maria fuentes Qe XETT0k NLM unsplash til nettside

Kvinnedagen 8. mars

Den 8. mars feirar vi den internasjonale kvinnedagen over heile verda. Ifølgje den overordna delen av læreplanen skal skulen formidle kunnskap og fremje haldningar som sikrar verdiane likeverd og likestilling som er kjempa fram gjennom historia.

08.03.2023

Har du viljestyrke

Har du viljestyrke?

«Vi har alt, utanom viljestyrke», skriv Agnes Ravatn. Det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring legg vekt på at elevane treng kunnskapar og reiskapar til å forstå og påverke faktorar som har betydning for meistring av eigne liv. Nedanfor finn de eit undervisningsopplegg med tekstar, samtalespørsmål og oppgåver som har nettopp eit slikt mål: Å hjelpe elevane til å finne og lære strategiar til å ta ansvarlege livsval.

02.03.2023

Semper Eadem 2022 foto Erik Berg 0290 Mimmi Tamba til nettside

Med nynorsk i den kreative verktøykassa

Mimmi Tamba er kjent som skodespelar, musikkprodusent og artist. Ho har mange interesser, og ei av dei er å skrive. No er ho aktuell med Du og blir nok skalla ein gong, som er fyrste del av ein diktantologi, og musikkteateret «Semper Eadem» på Det Norske Teatret. Bli med inn i universet til Tamba!

20.02.2023

Nbbk lesandegutar

Å snakke med lesarane

I arbeidet med å byggje ein sterk lesekultur må vi bli flinkare til å lære av engasjerte lesarar.

16.02.2023