• Blogg

Blogg og nyhende

Guro på reia til nettside

Tre nye opplegg i Bok på 1-2-3

No har vi publisert tre nye tverrfaglege og estetiske undervisningsopplegg baserte på barnebokskaparen Janosch sine fantasifulle og varme forteljingar om bjørnen og den vesle tigeren. Torsdag 7. mars kl. 14.30–15.00 kan du bli med på gratis nettseminar om Bok på 1-2-3.

27.02.2024

Maria fuentes Qe XETT0k NLM unsplash til nettside

Kvinnedagen 8. mars

Den 8. mars feirar vi den internasjonale kvinnedagen over heile verda. Ifølgje den overordna delen av læreplanen skal skulen formidle kunnskap og fremje haldningar som sikrar verdiane likeverd og likestilling som er kjempa fram gjennom historia.

20.02.2024

Kryssord til Insta

Nynorske kryssord for barn

Her er ei samling nynorske kryssord laga av Einar Søreide. Kryssorda har tidlegare stått i Norsk Barneblad.

19.02.2024

Kenny eliason Ak5c5 V Tch5 E unsplash

Lag ein poesiverkstad!

Å engasjere elevane til å utforske språket kan påverke korleis dei opplever å skrive nynorsk. I denne undervisingsressursen finn du tips til korleis du kan inspirere elevane til å utfalde seg kreativt gjennom skrivinga. Eit anna delmål med arbeidet er å la elevane lese og bli kjende med den nynorske samtidslyrikken.

15.02.2024

Brettebok til So Me

To nye brettebøker for barneskulen

Martine Grande har laga brettebok av biletboka Ørn, og Vegard Markhus har tilpassa Det runde problemet til dette vesle formatet. Bøkene er tilgjengelege for utskrift, og kvar bok får plass på eitt A4-ark.

14.02.2024

Foto frå vgs til nettside

Arbeid med jobbsøknadar, stillingsutlysingar og adjektiv

Mange ungdommar er ute etter å finne seg ein jobb, enten nå eller på eit seinare tidspunkt i livet. I dette opplegget ser vi nærare på bruken av adjektiv i stillingsutlysingar og korleis du kan skrive ein jobbsøknad eller ei stillingsutlysing sjølv.

06.02.2024

Grammatikkressurs

Nynorsk treningsøkt

Å lese og skrive nynorsk er ein viktig grunnstein i god nynorskopplæring. For å bli trygge språkbrukarar treng elevane også å repetere kva som kjenneteiknar nynorsk, og bli medvitne på korleis nynorsk skil seg frå bokmål.

06.02.2024

IMG 1844 Elevar med Norsk Barneblad til nettside 2024 01 24 133426 riph

Ta i bruk Norsk Barneblad

Er du kjent med Norsk Barneblad? Norsk Barneblad er eit friskt og aktuelt magasin for både gutar og jenter i alderen 7 til 14 år.

24.01.2024