• Blogg

Blogg og nyhende

Sas Vildeog Anna 0383 Final Web

– Naturleg å synge på nynorsk

Vilde Hjelle og Anna Naustdal vann MGPjr med songen «Vestlandet» i 2016. Etter det har duoen frå Nordfjordeid hatt mange speleoppdrag.

11.05.2020

Hafstad Vg1 Og Lærar 5

Den nye norskplanen

Kva er eksplisitt uttrykt om hovudmål/sidemål og nynorsk/bokmål i den nye norskplanen, og korleis er progresjonen i sidemål tenkt? Med dette for auge har vi gått inn i den nye norskplanen som skal takast i bruk frå skulestart 2020.

11.05.2020

Illustrasjonsfoto Halvor Øvereng Komprimert

Korleis vurdere nynorskkompetansen?

Fleire lærarar opplever det som utfordrande å måle den reelle nynorskkompetansen til elevane, sidan elevane heime har fri tilgang til nettsider med digitale omsetjingsprogram. Her får du nokre råd frå Nynorsksenteret.

05.05.2020

Peder Lofnes Hauge Til Nettside

Vil sikre rettane til nynorskelevane

– Nynorskelevane må få den same retten og tilgangen på digitale læremiddel som bokmålselevane har. I dag badar nynorskelevane i bokmål, meiner Peder Lofnes Hauge (31) som er nyvald leiar i Noregs Mållag.

28.04.2020

Illustrasjonsfoto

Ytring: Utdatert opplæringslov

Utkastet til ny opplæringslov er ikkje tilpassa dagens digitale skulekvardag. Det ser ut som om utvalet som står bak NOU 2019: 23 Ny opplæringslov, ikkje har visst korleis digitale verktøy blir brukte i klasseromma for tida. I alle fall ikkje i nynorskområde.

28.04.2020

Brevet Fraa Krigen 729X1024

Ny ressurs: Brevet frå krigen

Nynorsksenteret har laga eit nytt undervisningsopplegg i Bok på 1-2-3. Brevet frå krigen er eit tofagleg opplegg for 5.–7. trinn og 8.–10. trinn i faga norsk og samfunnsfag.

27.04.2020

Img 5634

Korleis lage gode setningar på nynorsk?

Når du har fått undervisning i nynorsk, har du sikkert ofte høyrt at nynorsk er eit verbalt språk. Men så var det det å omsetja denne regelen til praktisk språkbruk.

14.04.2020

Lydbok1 768X576

Lydbøker på nynorsk hjå NLB

Har du elevar i klassen som treng lydbok? Denne lista viser 155 nynorske lydbøker for barn og ungdomar i NLB-biblioteket. På dei nyaste bøkene finn du peikar til omtale av boka på nynorskbok.no.

01.04.2020