• Blogg

Blogg og nyhende

Eksamen

Eksempeloppgåver til eksamen

Treng elevane dine eksamenstrening? Med dei nye læreplanane etter LK20 kjem det også nye eksamensoppgåver i norsk. Våren 2023 blir det gitt to oppgåver, ei obligatorisk kortsvarsoppgåve og ei langsvarsoppgåve der elevane kan velje mellom fleire alternativ. Her finn du døme på slike oppgåver.

24.11.2022

Synnøve M Sætre 33 til nettside

Ny leiar ved Nynorsksenteret

Synnøve Marie Sætre er ny leiar ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret).

15.11.2022

Halloweenlesing 2

Opplegg til halloween

31. oktober feirar mange halloween. I takt med at haustmørket senkar seg, dukkar det opp graskarlykter i hagane, og mange barn kler seg ut med skumle kostyme og masker. Det er tid for «Knask eller knep!».

27.10.2022

Hafthor

Ny ressurs: Fjellet frå Island

Islandske Hafthor Julius Bjørnsson er ein av verdas sterkaste menn. Ein dag fekk han ein uventa telefon om han ville vere med i Game of Thrones. Etter dette har han i fleire sesongar spela kjempa The Mountain i serien. Med utgangspunkt i ein tekst om Hafthor får elevane i dette opplegget ei innføring i å skrive fagtekst.

21.10.2022

Andre Hadland til nettside

Superkreftene i poesien!

André Hadland, også kjent som Son of Light, N-Light-N og Lyset, er ein norsk rappar som brenn og lyser for poesi, ungdom og språk. I denne teksten skildrar Hadland kvifor han meiner litteratur og poesi er så viktig for ungdom.

18.10.2022

Skrivejenter

Verdas nyttigaste fingergymnastikk?

Å skrive raskt og rett på tastatur er ein kompetanse elevane treng både i skulen og på fritida. For elevar som transkriberer flytande, går sjølve nedskrivinga så å seie automatisk. Elevane kan då ha overskot til å rette merksemda si mot andre faktorar i skriveprosessen.

17.10.2022

IMG 2265

Bok på 1-2-3 i klasserommet

Bok på 1-2-3 er ei satsing hos Nynorsksenteret der 1.–4. og 5.–7. trinnet får tverrfaglege undervisningsopplegg til gode nynorske bøker. Opplegga er prega av leik, undring og læreglede og utforma slik at dei er enkle å ta i bruk i klasserommet. For at det skal vere ekstra lett å ta opplegga i bruk, ligg mange av bøkene ute til gratis strøyming.

11.10.2022