• Blogg

Blogg og nyhende

Åse Leikanger Til Nettside

Bli med på Tid for ti

Du veit dei gongane då ein tekst berre “treffer” borna rett i humoren, interessa eller i hjarterota. Det er i sanning gylne augeblinkar.

24.08.2020

Tid For Ti Til Nettside

Påmeldinga til Tid for ti har opna

Tid for ti er ein gratis og nasjonal leseaksjon for elevar på 7. trinn. Dei som deltek, får utdelt ein antologi med tekstutdrag frå ti gode bøker på nynorsk.

24.08.2020

Gut Leikar Med Mat2 Komprimert

Leik med skrift i barnehagen

Å få barna interesserte i skriftspråket handlar ikkje om å lære dei å skrive, men om å gi dei gode erfaringar med skrift i bruk.

19.08.2020

På Sporet Beskjært

Nynorsk versjon av På sporet klar til bruk!

På sporet er eit forskingsbasert treningsopplegg i lesing og skriving, utvikla av Lesesenteret, med støtte frå Noregs Forskingsråd. Nynorsksenteret har no omarbeidd På sporet til nynorsk, med nynorske bøker, lesehefte, oppgåver og lærarmanual.

10.08.2020

Heidi Sande Fredag 12 Juni

«Åhhh, hva heter tysdag på bokmål, nå igjen?»

Etter tre år med underteikna som lærar, var dette eit morosamt spørsmål å få frå ein av «gutane mine» i 10a. «Heidi, seriøst, jeg husker ikke hva tysdag er på bokmål!» Tysdag hadde spikra seg fast etter at ordet hadde blitt repetert svært mange gonger, fordi det hadde stått på vekeplanen i alle desse åra.

10.08.2020

Lærar Merete

Nynorskdagen – miljø, motivasjon og læring

Ein dag der alle elevane på 8. og 9. trinn kan vere sosiale, ha det gøy og ha varierte oppgåver – og samstundes bli motiverte til å lære nynorsk og levere fleire arbeid til vurdering? Er det mogleg å få til? På Landøya skole i Asker, i eit dialektområde med felleskjønn, ingen a-endingar og en-ending i hokjønn, har vi fått det til, då vi for fyrste gong arrangerte Nynorskdagen i 2019.

10.08.2020

Språk Komprimert Versjon

Ti tips til masteroppgåva

Det er fleire som skriv masteroppgåver på nynorsk og om nynorsk. Nynorsksenteret får av og til spørsmål om tips til å skrive masteroppgåve.

17.07.2020

Illustrasjonsfoto Til Sak Om 8 Trinn

Styrker nynorsk med konkurransar

Lektor Anita Steinsbø Støfring hjelper elevane på 8. trinn til å bli gode nynorskbrukarar gjennom spel og konkurransar. Alias, Gruble og stafett på nynorsk motiverer elevane til å bli flinkare i nynorsk sidemål.

08.06.2020