• Blogg

Blogg og nyhende

Illustrasjon kreativ skriving

Starthjelp til kreativ skriving

Skrivesenteret har laga heftet Kortdikt – Modelltekstar i kreativ skriving for ungdomstrinnet der dei presenterer undervisningsopplegg i kreativ skriving.

16.11.2020

Elevar med i Pad til nettside

Ytring: Digital diskriminering

Regjeringa må gjere meir for å sikre dei språklege rettane til nynorskelevane. Ei oppdatert opplæringslov er ein god start.

12.11.2020

Mg 8258

Nynorske noveller på nett

Skal de arbeida med noveller i norsktimane? Nynorsksenteret har samla peikarar til eit utval gode nynorske noveller og kortprosatekstar som finst på nett.

06.11.2020

Gaute Eiterjord1

Då eg fann nynorsken

Eg vaks opp med å skrive bokmål, men då eg var 16 år gammal bytte eg til nynorsk. Eg har aldri angra på det valet, tvert om har det berre gitt meg masse språkglede.

30.10.2020

Foto til nettsak om Tid for ti klart til bruk

Tid for nynorsk i lærarutdanninga

Ved lærarutdanninga i Volda vert det gjort fleire tiltak som skal støtte studentane når dei skal undervise elevar i nynorsk.

23.10.2020

Fortnite på nynorsk

Fortnite på nynorsk

Thor Erling Sætrevik ved Lagård ungdomsskole i Eigersund kommune sakna grammatikkoppgåver som var lette å ta i bruk, og som engasjerte gamerane i klasserommet. Han laga difor læringsopplegget «Fortnite på nynorsk» med ei klar målsetting om å gje elevane ei motiverande og engasjerande grammatikk- og språkundervising.

12.10.2020

123 de eller dykk

De, dykk og dokker

Det er kjekt å kunna litt grammatikk når du skal skilja mellom de og dykk, men du kjem langt med «utskiftingsprøven», eller med å skifta ut de og dykk med dokker.

01.10.2020