• Blogg

Blogg og nyhende

Reklamekollasj

Ressursar: Reklame på nynorsk

​Å lage eller å analysere reklame kan vere ein fin måte å arbeide med samansette tekstar i klasserommet. Nynorsksenteret har laga nokre undervisingsopplegg om reklame og samla både nye og gamle døme på nynorske reklamar​.​

26.04.2019

Adele I Action

Korleis formidle bøker til barn?

Når ein skal formidle bøker til barn, må ein vere både modig og godt førebudd. Her får du gode råd til korleis du kan gjere det.

26.04.2019

Dsc 9141

Ressurs: Månen som ville lyse som ei sol

Den fine biletboka Månen som ville lyse som ei sol av Elin Grimstad tek føre seg fleire vitskaplege fenomen og tema, men handlar også om det mellommenneskelege: å finne sine eigne kvalitetar og verdsetje at vi er ulike.​

10.04.2019

Barnebokarbeid

Ressurs: Barnebokprosjekt i vgs.

På Sortland videregående skole har elevane på påbygging arbeidd med fordjupingsoppgåva i norsk på ein annan og nyskapande måte i fleire år. Oppgåva er å lage ei barnebok med både tekst og illustrasjon, gjerne om eit vanskeleg tema.

29.03.2019

Allkunne Illustrasjon

Heile verda på nynorsk gjennom Allkunne

Allkunne er eit kvalitetssikra nettleksikon på nynorsk. På allkunne.no finn du over 25 000 kvalitetssikra leksikonartiklar på nynorsk om ulike emne, og nye artiklar kjem stadig til.

29.03.2019

Img 5600

Nynorsk + samfunnsfag = sant

Tidlegare las og skreiv elevane ved Eide ungdomsskole for lite nynorsk til å bli skikkeleg gode. Det ville lærar Ingebjørg Eide gjere noko med.

21.03.2019

Noles 2019 9363

Literacy i opplæringa

– Barn og unge treng å lære kritisk literacy, seier Marte Blikstad-Balas. Ho var ein av hovudinnleiarane på NOLES-konferansen, som for tredje gong var halden på Schæffergården i Danmark.

21.03.2019

Bibliotekbilete

Forandring frydar!

Dersom ein har ei boksamling, eit rom, nokre hyller og eit samla kollegium som tenkjer at skulebibliotek er viktig, får ein gjort mykje med små midlar, skriv Liv Astrid Skåre Langnes.

15.03.2019