• Blogg

Blogg og nyhende

Ole IB Storø Foto Kristin Strøm til Insta

Ytring: Format i samspel

Lydboka har mange fordelar. Men fører lytting til meir lesing, og kva skjer med formidlinga viss biblioteka ikkje har gode nok lydboktilbod?

01.04.2022

Pepar ukrainsk

Teikneserie på nynorsk og ukrainsk

Mange gjer seg no klare til å ta imot ukrainske born i skulane. Då kan det vera godt å ha tilgang på tekstar som finst på både nynorsk og ukrainsk.

22.03.2022

IMG 1725 til nettside

Bruk av bokkasser og samarbeid med bibliotek

Dei aller fleste bibliotek har ei bokkasse-ordning som barnehagar og skular kan nytte seg av. Med ei slik ordning kan elevane og barnehagebarna få tilgang til gode og interessante bøker der tema og målform er tilpassa barna. Å lese bøker er viktig for språkstimulering og for å gjere barna trygge på språket. Ved å lese bøker vert også interessa for bøker halden ved like.

21.03.2022

Språkdagen 2022 kollasj

Opptak frå nettseminar om UH-språk

Tysdag 15. mars arrangerte Høgskulen i Volda, Nynorsksenteret og Nynorsk kultursentrumnasjonalt nettseminar om Språklova og om korleis engelsk og norsk blir brukt i utdanning, forsking og formidling ved norske UH-institusjonar. Her finn du eit redigert opptak frå seminaret.

17.03.2022

Jorunn Volda læringssenter redigert av Arild til nettside

Klassiske korttekstar i vaksenopplæringa

Jorunn Torheim Vik arbeider på 9. og 10. trinnet i grunnskulen ved Volda læringssenter, eit undervisningstilbod for vaksne med flyktningbakgrunn. Saman med Nynorsksenteret har ho utvikla ressursar baserte på tekstar om nasjonale og vestlege klassikarar og historier, tilpassa denne elevgruppa og LK 2020.

09.03.2022

Illustrasjonsfoto lærar og elevar med i Pad

Få kontroll på språkinnstillingane

I 2020 undersøkte Framtida i kva grad lærarane synest det er lett å ha kontroll på innstillingane på elevmaskinene. Svara frå lærarane viser at det er mindre enn ein femtedel av lærarane som synest det er lett å ha kontroll på språkinnstillingane på elevmaskinene. Kva kan gjerast for å gjera det lettare?

03.03.2022

I Stock 499431708

Å skrive fagartikkel på nynorsk

I denne tverrfaglege undervisningsressursen skal elevane skrive ein fagartikkel på nynorsk. Vi har laga to oppgåver, den eine handlar om ytringsfridom, og den andre handlar om barn og ungdom på flukt.

24.02.2022