• Blogg

Blogg og nyhende

Musikal h bilete

Livsmeistring gjennom musikk og teater

Å sjå heilt vanlege elevar og skuleklasser falde seg ut gjennom song, dans og teater på ei scene er ikkje berre verdfullt for takksame foreldre og besteforeldre, men også for ei heil bygd og ein heil kommune. Dette er tiandeklassingane i bygda vår.

02.03.2021

Pexels viktoria slowikowska 5871576

Kvinnedagen 8. mars

Den 8. mars feirar vi den internasjonale kvinnedagen over heile verda. Ifølgje den overordna delen av læreplanen skal skulen formidle kunnskap og fremje haldningar som sikrar verdiane likeverd og likestilling som er kjempa fram gjennom historia.

25.02.2021

Israa Almsaytef til nettside ny versjon

Kjærleik til språk

Israa Almsaytef (20) er fødd og oppvaksen i Syria. I samband med morsmålsdagen den 21. februar har ho skrive eit blogginnlegg for Nynorsksenteret.

18.02.2021

Saman AMVV

Tverrfagleg hefte om mat

Saman er ein læringsressurs utvikla av fagmiljøa på mange av dei nasjonale sentera, under leiing av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

18.02.2021

Språk nynorsk komprimert

Uttrykk som breier seg

Ord og uttrykksmåtar blir av og til overførte frå eitt område til eit anna, men det hender at dei då blir brukte feil.

18.02.2021

Nina biblioteket beskjært

Samisk ungdomslitteratur

«Dei tradisjonelle forteljingane til samane kan bli moderne fantasy-historier. Ungdommar seier dei kjenner seg igjen, og liker desse bøkene», fortel bibliotekar Nina Ødegaard i denne bloggteksten.

05.02.2021