• Blogg

Blogg og nyhende

Bibliotek

Blir klok av ungdomsbok

Elevar i ungdomsskulealder som les bøker på fritida, presterer betre i skulen enn dei som ikkje gjer det. Det kan sjå ut som om elevane som les på fritida, kjem inn i ein positiv spiral som er viktig for akademisk suksess, der dei til dømes utviklar både ordforrådet og leseforståinga.

27.08.2021

Sommarles til nettside

Film førte til rekorddeltaking

Tysvær bibliotek laga ein film for å få fleire barn til å melde seg på Sommarles. Filmen har over 114 800 visningar på TikTok.

26.08.2021

IMG 0366

Lærerike opplegg som er klare til bruk

Er du på jakt etter gratis undervisingsopplegg som er enkle å ta i bruk? Her kan du sjå korleis elevar arbeider med Bok på 1-2-3 i klasserommet.

16.08.2021

Berekraft til nettside

Berekraftsbiblioteket – Les for framtida!

Korleis kan ein utrydde fattigdom, oppnå likestilling mellom kjønna og ha berekraftige byar og lokalsamfunn? Løysinga er kanskje ikkje enkel, men spørsmåla høyrer heime under tre av FNs 17 berekraftsmål. Berekraftsmåla er ein felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikheit og stoppe klimaendringane innan 2030, og Noreg har forplikta seg til å delta.

11.08.2021

Soundtrap 5 Wj tk8 Ens unsplash

Omsetjing av songtekstar

Tverrfagleg undervisingsopplegg for ungdomstrinn og vidaregåande trinn i musikk, norsk og engelsk om omsetjing/attdikting av ein songtekst frå engelsk til nynorsk. Opplegget kan vere meir eller mindre omfattande, avhengig av kva ein ønsker at opplegget skal resultere i.

03.08.2021

Litteraturloype

Lag ei litteraturløype!

I dette undervisingsopplegget skal elevane arbeide med å lese og tolke lyrikk og bruke tolkinga si som utgangspunkt for å lage ei litteraturløype.

03.08.2021

Elevar med i Pad til nettside

Nynorskelevane treng ei ny opplæringslov

Opplæringslova er utdatert og ikkje tilpassa den digitaliserte skulekvardagen me har i dag. Det fører til utfordringar for nynorskelevane, som ofte får verktøy og læringsressursar på bokmål.

02.08.2021