• Blogg

Blogg og nyhende

Kultur For Skrift Illustrasjon

Kultur for skrift i barnehagen

Korleis kan dei vaksne i barnehagen leggje til rette for skriftspråkstimulering på barnehagen sine premissar?

14.12.2018

Maria Parr9 Pressefoto

Ytring: Den same gamle

Forfattar Maria Parr skriv om møte med lesarane og verdien av høgtlesing.

05.12.2018

Framtidajunior Nett

På veg inn i framtidajunior.no

Nynorsksenteret har prøvd ut ulike­ oppgåver knytte til bruk av nettavisa og har laga til ein forslagsbase for ulike innfalls­vinklar.

02.11.2018

Elefanten I Rommet

Ytring: Nynorske elefantar

Leiar for Nynorsksenteret, Torgeir Dimmen, meiner opplæringa i skulen er den viktigaste arenaen for å bevare nynorsk som eit levande språk.

26.10.2018

Faktabok

Faktabøker for born

Teksten, språket og det visuelle spelar på lag, og gjev gode utgangspunkt for samtale om innhaldet i boka.

05.10.2018

Rim Vennskap 530

Rim og regler

Inviter gjerne foreldre og besteforeldre til å kome med rim og regler de kan bruke i barnehagen.

28.09.2018

Fotballbøker

Nynorske fotballbøker

Hjørnespark og langpasningar, dribling og heiarop – fotballbøker treffer mål!

21.09.2018