• Blogg

Blogg og nyhende

Elevar ved Haddal skule syng Kom som du er komprimert til nettside

Den nye vennskapssongen!

«Kom som du er» er ein leiken og fengjande song på nynorsk. Få med klassa eller skulen din og øv inn songen. Her finn du tekst, tekstvideo, lydfiler til songen og danseinstruksjonar.

18.04.2023

Inger Beate til nettside

Åtte tips til berekraftig vurderingspraksis

Den seinare tida har eg lese fleire lesarinnlegg og hjartesukk frå lærarar som strevar med å få dagane til å gå opp fordi vurderingsarbeidet blir for tidkrevjande. Klassestorleikar, elev- og diagnosemangfald, minoritetsspråklege elevar, mangel på læremiddel og foreldre som stiller store krav, er ikkje faktorar som forsvinn av seg sjølv. Eg vil derfor gi nokre konkrete tips til korleis læraren og profesjonsutøvaren skal kunne gjere kvalitetssikra vurderingsarbeid utan å måtte sende familien på hytta kvar tredje helg for å få fred til å fordjupe seg i endelause rettebunkar. Vi må stå i vurderingsarbeidet, men vi må tenkje nytt om korleis vi gjer det.

17.04.2023

Portrett Agnes Ravatn kvadratisk til nettside 002

PODKAST: Kven kan forklare ironi for Agnes Ravatn?

Suksessforfattar Agnes Ravatn er kjend som ein skarp ironikar, men sjølv er ho usikker på kva det inneber. Ho lovar til og med 10 000 kroner til den masteroppgåva som kan forklare det.

28.03.2023

Toril Sjo til nettside

Nettseminar om nynorsk for innvandrarar

Torsdag 20. april arrangerer vi eit nettseminar i samarbeid med førstelektor Toril Sjo ved Universitetet i Oslo. Seminaret er for dei som arbeider med nynorsk for innvandrarar i vaksenopplæringa. Det er også nyttig for andre som arbeider i fleirspråklege klasserom i grunnopplæringa.

28.03.2023

Synnøve M Sætre 40utsnitt

Nynorskelevane treng ei betre opplæringslov!

– Forslaget til ny opplæringslov betrar ikkje den allereie alvorlege læremiddelsituasjonen for nynorskelevane, seier senterleiar ved Nynorsksenteret, Synnøve Marie Sætre.

24.03.2023

Bjørkebokstavar og Kvit norsk mann

La elevane arbeide med dikt

21. mars er det verdas poesidag. Nynorsksenteret har fleire undervisningsopplegg der elevane kan få arbeide med dikt.

21.03.2023

Maria fuentes Qe XETT0k NLM unsplash til nettside

Kvinnedagen 8. mars

Den 8. mars feirar vi den internasjonale kvinnedagen over heile verda. Ifølgje den overordna delen av læreplanen skal skulen formidle kunnskap og fremje haldningar som sikrar verdiane likeverd og likestilling som er kjempa fram gjennom historia.

08.03.2023

Har du viljestyrke

Har du viljestyrke?

«Vi har alt, utanom viljestyrke», skriv Agnes Ravatn. Det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring legg vekt på at elevane treng kunnskapar og reiskapar til å forstå og påverke faktorar som har betydning for meistring av eigne liv. Nedanfor finn de eit undervisningsopplegg med tekstar, samtalespørsmål og oppgåver som har nettopp eit slikt mål: Å hjelpe elevane til å finne og lære strategiar til å ta ansvarlege livsval.

02.03.2023