• Blogg

Blogg og nyhende

Halloweenlesing 2

Opplegg til halloween

31. oktober feirar mange halloween. I takt med at haustmørket senkar seg, dukkar det opp graskarlykter i hagane, og mange barn kler seg ut med skumle kostyme og masker. Det er tid for «Knask eller knep!».

26.10.2023

Emilie Johansen til nettside kvadratisk

Fornya nynorskopplæringa

Ungdomsskolen WANG Ung Oslo har fornya nynorskopplæringa si etter eit samarbeid med Nynorsksenteret. Norsklektor Emilie Johansen fortel om erfaringane deira.

17.10.2023

Leik Ei Bok

Ny film: Skriftspråkstimulering i barnehagen

Vi har laga ein ny film om korleis ein kan arbeide med skriftspråkstimulering i barnehagen. Filmen er fin å bruke i personalmøte, som inspirasjon eller utgangspunkt for samtale.

12.10.2023

Noman

Draumen om medborgarskap

Korleis er det å lære nynorsk som innvandrar? Korleis kan det norske samfunnet bidra til språk og medborgarskap?

10.10.2023

Samanlikne bokmål og nynorsk framside PP

Haust – eit tverrfagleg opplegg for barneskulen

Gjennom å arbeide med tre ulike dikt om hausten får elevane ulike erfaringar med å lese for å oppleve. Elevane målar bilete, samanliknar ord og dikt, skriv eigne dikt og deltar i framføringar.

10.10.2023

Toril Sjo til nettside

Nettseminar med Toril Sjo torsdag 19. oktober

Førstelektor Toril Sjo ved Universitetet i Oslo skal halde eit nettseminar om analog og digital nynorskdidaktikk i andrespråksundervisninga. Det skjer torsdag 19. oktober klokka 14.30–15.00.

26.09.2023