• Blogg

Blogg og nyhende

Gross Og Gru

Ressurs: Grøss og gru

Slik kan du ta i bruk Grøss og gru, ein serie med lettlesne spenningsbøker for ungdommar.

22.02.2019

Sund 003 Foto Til Blogginnlegg

Ytring: Bort med kreativ skriving?

Har den kreative tekstskrivinga ein verdi også for dei eldste elevane? spør Reidun Kydland i samband med framlegget til nye fagplanar i norsk som skal bli ferdige i løpet av 2019 og takast i bruk frå hausten 2020.

22.02.2019

Guro Morsmålsdagen

Den internasjonale morsmålsdagen

Visste du at vi i dag har mellom 6000 og 7000 ulike språk i verda? Desse språka må haldast varme om vi ikkje skal miste dei.

20.02.2019

Illustrasjonsfoto Til Blogginnlegg

Ytring: Sara startar på skule

I den vestlege verda, i informasjonssamfunnet, er du ekstremt isolert om du ikkje kan orientere deg i tekst, for der er utganspunktet at alle kan nettopp dette.

15.02.2019

Foto Bok På 1 2 3 Beskjært

Ressurs: Bok på 1-2-3

I samband med Bokåret 2019 tilbyr Nynorsksenteret og Ivar Aasen-tunet gratis undervisningsopplegg til utvalde nynorske barnebøker.

08.02.2019

Samisk Abc

Ytring: Korleis styrke det samiske språket?

Det er viktig at samisk vert brukt i den samiske barnehagen og i skulen. Samstundes må mange menneske kvar dag gjera aktive val som handlar om å bruka samisk, meiner Gudrun Kløve Juuhl.

06.02.2019

27 Spo Sola

Ytring: La det gå sport i å snakke norsk

Latskap, eller dårleg sjølvtillit? Kva er grunnen til at så mange strør rundt seg med engelske ord og uttrykk i staden for å la det gå sport i å finne gode norske ord?

01.02.2019

Bergill Brettebok Rambel

Ressurs: Nye brettebøker

No har det kome nye brettebøker på sida: «Skatten» og «Rambel og sola» er små fantasy-forteljingar.

27.01.2019