• Blogg

Blogg og nyhende

IMG 1844 Elevar med Norsk Barneblad til nettside 2024 01 24 133426 riph

Ta i bruk Norsk Barneblad

Er du kjent med Norsk Barneblad? Norsk Barneblad er eit friskt og aktuelt magasin for både gutar og jenter i alderen 7 til 14 år.

24.01.2024

Thom reijnders c WL0 SN Sqi Gs unsplash

Tips til samisk veke

I samband med den samiske nasjonaldagen 6. februar er det mange barnehagar og skular som arrangerer samisk veke. Vi har samla tips til aktivitetar og aktuelle saker.

15.01.2024

Jon Fosse 4 Foto Agnete Brun

Ulike ressursar om Jon Fosses dikting

Har du lyst til å arbeide med tekstane til Jon Fosse i klasserommet? Vi har laga ei samleside med utvalde tekstar, opplesingar og framføringar. Her finn du også Nobelforedraget både som tekst og TV-sending. Nynorsksenteret har laga fleire undervisningsopplegg som du får oversikt over på denne sida.

10.01.2024

Illustrasjonsbilete Nynorskkompetanse på veg

Nynorskkompetane på veg!

Idet du les over elevteksten, oppdagar du det med ein gong. Teksten er full av feilskrivne ord som verken eksisterer i nynorsk- eller bokmålsordboka, men som eleven har funne opp sjølv. Korleis gje framovermelding til ein elev som har openberre språklege utfordringar når det kjem til å skrive nynorsk? Fortvil ikkje. Her kjem nokre tips og grunngjevingar du kan bruke til å motivere eleven til vidare innsats.

09.01.2024

Tid For Ti Omslag 2024 til nettside

Tid for ti 2024 er i gang

Tid for ti er ein nasjonal leseaksjon med utdrag frå ti gode nynorskbøker. Det er gratis å delta.

08.01.2024

Illustrasjon julekalender Johanne Eikå Bergill

Julekalender

Treng du inspirerande undervisingsopplegg i adventstida? Julekalendrane frå Nynorsksenteret inneheld skrivestartarar, tips til språklege aktivitetar og desemberaktuelle tekstar, læringsopplegg og songar.

30.11.2023

Ida og Synnøve beskjært bilete komprimert til nettside

Små krav og store skilnader i lærarutdanninga

Det må setjast inn tiltak for at lærarstudentar skal få den nynorskkompetansen dei treng i yrket sitt. Det slår ein ny rapport om norsk, særleg nynorsk, i lærarutdanningane fast. Nynorsksenteret har utarbeidd rapporten på oppdrag frå Språkrådet. Han viser mellom anna at studentar som ikkje har norsk i fagkrinsen, ikkje får vurdert nynorskkompetansen sin gjennom utdanninga si, med nokre få unntak. Det går utover elevane si opplæring i og på nynorsk.

30.11.2023