• Blogg

Blogg og nyhende

Toril Aune Børmo

Elevane treng velfungerande skulebibliotek!

Skulebiblioteket skal tilby eit breitt utval av barne- og ungdomslitteratur, og har ansvar for at litteraturen elevane møter, er relevant og speglar dei. For å oppfylle måla i Kunnskapsløftet er det ein føresetnad at elevane har tilgang på velfungerande skulebibliotek. Elevar av i dag treng å lese litteratur av i dag, og dei treng å møte litteratur på både nynorsk og bokmål.

31.05.2022

Forfattar og illustratør til nettside

Medvitne nynorskbrukarar – eit skriveprosjekt

Å vere forfattar er ikkje berre enkelt, og at det også tek lang tid, har elevane på 7. trinn ved Knarvik barneskule og Grasdal skule fått erfare denne vinteren og våren. Dei har delteke i skriveprosjektet «Medvitne nynorskbrukarar», der dei har skrive tekstar på nynorsk og laga illustrasjonar til dei. Elevane har fått kyndig hjelp av forfattar Tor Arve Røssland og illustratør Kjersti Isdal.

25.05.2022

Forfattarskulen til nettside

Mangfaldig forfattarskule

Forfattar Sigmund Løvåsen leier forfattarskulen for skrivande med minoritetserfaring. Målet er ein meir mangfaldig nynorsk litteratur og ei rikare offentleg samtale.

24.05.2022

Nynorsk Kringsjå til nettside

– Fantastiske, fiks ferdige opplegg

– Bok på 1–2–3 er fantastiske, fiks ferdige undervisningsopplegg, seier lærar Lise Lahn-Johannessen ved Kringsjå skole i Oslo.

24.05.2022

Segner og grammatikk

Segner og grammatikk

Segner kan vere eit godt utgangspunkt for arbeid med dialekt, skriftspråk og grammatikk. Her finn du to ulike segner som handlar om russetsjudane og korleis dei blir overmanna. Desse tekstane kan elevane arbeide med på ulike måtar, og her finn du nokre forslag. Opplegget passar både for ungdomstrinn og vidaregåande.

20.05.2022

Guro Kristin Gjøsdal Foto Tone Brandal

Samlesing («shared reading») i nynorskopplæringa

Samlesing (shared reading) er ein forskingsbasert lesemetode med intensjon om å opne litteratur for alle målgrupper. Denne teksten tek føre seg korleis metoden kan forankrast i LK20 og nynorskopplæring.

12.05.2022

Land art 3

Vår i barnehagen

Snøen smeltar, vegane er berre og fuglane kvitrar nøgde medan dei flyg frå tre til tre og samlar kvist til nye reir. Endeleg er våren her, og naturen kallar på liten og stor! Her følger tips og idéar til korleis ein kan arbeide tverrfagleg med naturen som språkarena.

11.05.2022