Påskeoppgåver

01.03.2024

Paaskeegg

Barneskule

Her er nokre oppgåver som kan vere fine å ta i bruk i barneskulen før påske.

Paaskeegg ikon
Skriv ei påskeforteljing

I dette opplegget får elevane lage ei samskrivingsforteljing med hjelp av skrivestartar og skriveramme.

Paaskeord
Påskeord – arbeidsark (docx)

I ordmatrisa gøymer det seg 12 påskerelaterte ord. Orda står horisontalt og vertikalt, og bokstavane kan høyre til fleire ord. Lat elevane arbeide saman to og to og gå på ordjakt.

Lærarark til påskeord-oppgåva (med fasit)

Ungdomsskule

Her er ei oppgåve som kan passe fint i ungdomsskulen.

Fjellvettreglane ikon
Frå fjellvett til livsvett – å ta trygge vegval

Denne læringsressursen skal la elevane få kjennskap til og forståing for fjellvettreglane og la dei reflektere over kva som er eit godt liv, og korleis ein kan gjere trygge vegval i livet.