• Blogg
  • Meld barna på Sommarles

Meld barna på Sommarles

01.06.2023

Lesing Ylva Og Villgeitene

I dag byrjar Sommarles, som er ein nasjonal leseaksjon for elevar på 1.–7. trinn.
Barn som skal starte på skulen etter sommaren, kan også delta.

I år kan barn få høyre Sommarlesforteljinga på nynorsk for første gong. Ane Barmen har lese inn forteljinga «Natt på biblioteket», som er skriven av Mari Moen Holsve.

sommarles.no kan du velje nynorsk som språk.

Vi på Nynorsksenteret oppmodar lærarar til å informere elevane om Sommarles.

Vi oppmodar også foreldre og besteforeldre om å ta med barna på biblioteket i sommar.

nynorskbok.no finn du gode tips til bøker du kan låne.

lesedigg.no kan barna søke etter bøker.