• Julekalender

Julekalender

I heile desember, fram til juleferien, kjem det daglege småopplegg her. Opplegga i adventskalenderen passar for elevar på 1.–10. trinn. Kva klassetrinn aktivitetane passar best for, vil variere litt frå dag til dag.

Graut
Illustrasjon: Gard Helset / IK reklame AS
Kalender snoballkamp
1. desember: Snøballkamp i klasserommet

Elevane skriv om seg sjølve på eit ark som dei deretter krøllar saman til ein snøball. Når læraren roper «snøballkrig», kastar alle elevane snøballane mot kvarandre. Deretter vert oppgåva å finne ut kven som har skrive kva snøball.

Kalender trill ei juleforteljing
2. desember: Trill ei juleforteljing

Elevane får skrive ei juleforteljing der terningkast styrer kven det handlar om, kva tid og kvar det føregår, og kva som hender.

Kalender finn adjektiva
3. desember: Finn adjektiva

Finn adjektiva i rutenettet. Dei kan stå både vassrett og loddrett.

Kalender snurr
4. desember: Språksnurr

Bruk ein spinnar eller ein terning for å sjå kva oppgåve(r) du skal gjere. Denne oppgåva kan ein gjere individuelt eller i gruppe, munnleg eller skriftleg.

Kalender forviklingar
5. desember: Juleforteljing med forviklingar

I denne oppgåva skal elevane delast inn i par og samskrive ei juleforteljing med forviklingar.

Kalender julekort
6. desember: Lag eit julekort/julebilete

Vel deg ut eit ord og søk det opp i ordboka. Kva finn du ut om ordet? Kva betyr dei ulike kodane i ordforklaringa? Vel forklaring og illustrer ordet med scrabble-bokstavar. Lag anten eit julekort eller eit julebilete.

Kalender vente
7. desember: Å vente

Ta eit bilete av deg i heilfigur med vinterklede. Skriv ut i fargar og klipp ut. Dekorer eit lilla ark og lim på biletet av deg. Lag ein klassecollage og still ut.

Kalender julespaa
8. desember: Julespå

Ein spå med juletema.

Kalender julebingo
9. desember: Julebingo

I dette opplegget får elevane arbeide med substantiv og spele julebingo.

Kalender trill juleord
10. desember: Trill juleord

Elevane trillar terning for å sjå kva oppgåve dei skal gjere til kva juleord.

Kalender onskeliste
11. desember: Ønskeliste

Å skrive ei ønskeliste kan vere fin skrivetrening for dei yngste.

Kalender utvid julesetningane
12. desember: Utvid setningane

I denne oppgåva får elevane øve seg på å utvide setningar ved å leggje til meir informasjon. Kvar køyrer nissen? Og når?

Kalender lucia
13. desember: Lucia

Til luciadagen kan elevane lære ein song og/eller brette og klippe Lucia-figurar.

Kalender julekahoot
14. desember: Jule-kahoot

I dette opplegget skal elevane lese ein tekst på nysgjerrigper.no om julegåver. Deretter kan dei ta ein kahoot med spørsmål frå teksten.

Kalender vintersolkverv
15. desember: Vintersolkverv

I dette opplegget får elevane skrive og illustrere eit haikudikt inspirert av julesongen «Mot jol» (Kaldt og mørkt og lite sol).

Kalender syng ei juleforteljing
16. desember: Syng ei juleforteljing

Kva feirar dei kristne når det er jul? Songen «Mi aller første juleforteljing» er ein fin måte å lære om den kristne juleforteljinga.

Kalender stjernebilete
17. desember: Stjernebilete

La elevane lage ein stjernekikkert som viser Karlsvogna.