• Julekalender
  • Julekalender for elevar i ungdomsskulen og vgs.

Julekalender for elevar i ungdomsskulen og vgs.

Tim gouw jp2g4x Xl5 QQ unsplash

Er du i ferd med planleggje undervisingsøkter for desember? Då er du komen til rett stad. På denne sida finn du julekalenderen frå Nynorsksenteret, tips til språklege aktivitetar og desemberaktuelle tekstar, læringsopplegg og songar.

Målet med julekalenderen frå Nynorsksenteret er å få elevane til å reflektere og bruke fantasien til å skrive korte tekstar på nynorsk. I desember presenterer vi nye skrivestartarar kvar dag, og dei er samla i ein presentasjon som er lett å ta i bruk i klasserommet. Det går også an å gje skriveoppgåvene i heimearbeid, om ein ønskjer det. I helgene legg vi ut songtips med tilhøyrande samtalespørsmål og boktrailerar som kan synast fram i klasserommet.

Vi håpar at de vil bruke julekalenderen til fremje nynorsk skriveglede, og at oppgåvene kan gje elevane ei positiv erfaring med å skrive nynorsk. Hugs at det å skrive kort og godt på nynorsk, er betre enn å skrive langt og sjeldan.

God førjulstid i klasserommet!

Julekalenderen finn du her:

Tips til språklege aktivitetar i desember

Er du på jakt etter kjekke førjulsaktivitetar du kan gjere saman med elevane? Nynorsksenteret har samla ei rekke språklege aktivitetar som vi trur elevane vil like å arbeide med i desember. Opplegga passar for ungdomstrinnet, men mange av dei kan også brukast i den vidaregåande skulen.

Kalender samansett tekst
Lag nynorske mem!

La elevane arbeide med samansette tekstar ved å lage humoristiske tekstar til gamle julebilete.

Kalender Gjett motivet
Gjett motivet!

Med utgangspunkt i julebilete får elevane øve seg på å skildre ved hjelp av adjektiv.

Kalender Lag eit julekryssord
Lag eit julekryssord

I dette opplegget nærles elevane ein tekst om jula. Deretter lagar dei kryssord med utgangspunkt i teksten.

Kalender forviklingar
Juleforteljing med forviklingar

I denne oppgåva skal elevane delast inn i par og samskrive ei juleforteljing med forviklingar.

Kalender snurr
Språksnurr

Bruk ein spinnar eller ein terning for å sjå kva oppgåve(r) du skal gjere. Denne oppgåva kan ein gjere individuelt eller i gruppe, munnleg eller skriftleg.

Kalender snoballkamp
Snøballkamp i klasserommet

Elevane skriv om seg sjølve på eit ark som dei deretter krøllar saman til ein snøball. Når læraren roper «snøballkrig», kastar alle elevane snøballane mot kvarandre. Deretter vert oppgåva å finne ut kven som har skrive kva snøball.

Kalender julebingo
Julebingo

I dette opplegget får elevane arbeide med substantiv og spele julebingo.

Kalender julekort
Lag eit julekort/julebilete

Vel deg ut eit ord og søk det opp i ordboka. Kva finn du ut om ordet? Kva betyr dei ulike kodane i ordforklaringa? Vel forklaring og illustrer ordet med scrabble-bokstavar. Lag anten eit julekort eller eit julebilete.

Kalender julekort og juleverb
Julekort og juleverb

I dette opplegget får elevane kombinere verbbøying og kreativt arbeid. Bøying av juleverb vert utgangspunkt for å lage fine julekort.

Kalender Bokstavleik
Bokstavleik

Dette er ein leik som kan gjerast både ute og inne, og ein kan forandre setninga som er utgangspunkt for leiken, til å passe til andre tema.

Kalender julekahoot
Jule-kahoot

I dette opplegget skal elevane lese ein tekst på nysgjerrigper.no om julegåver. Deretter kan dei ta ein kahoot med spørsmål frå teksten.

Kalender finn adjektiva
Finn adjektiva

Finn adjektiva i rutenettet. Dei kan stå både vassrett og loddrett.

Tekstar og undervisingsopplegg som er fine å bruke i desember

Bok paa 123 Martin skomakar
Martin skomakar

Martin skomakar er ein barneklassikar av den russiske forfattaren Leo Tolstoj. Her er eit tverrfagleg undervisningsopplegg for barnetrinnet 1.–4. i norsk og samfunnsfag, med utgangspunkt i boka. Boka ligg ute til gratis lesing på skjerm.

Guten med mobiltelefonen
Guten med mobiltelefonen

Frode Grytten har skrive eit moderne eventyr med utgangspunkt i «Piken med svovelstikkene». Du kan høyre eventyret gratis her på sida.

Todd trapani hlhp A Wd FG Tk unsplash kvadrat
Nynorske julenoveller og forteljingar

Det kan høve godt å lese ei god novelle i førjulstida. Desse novellene er skrivne av ulike forfattarar og har ulik lengde og ulike tematikkar, men dei har det til felles at hendingane går føre seg i førjulstida eller i jula.

Powerpoint forteljingsloype
Jula – ei forteljingsløype

I dette læringsopplegget tek elevane i bruk ein tverrfagleg og temabasert metode for å utforske ulike problemstillingar som er relevante for tida me er inne i. Storyline-metodikken har som mål å få elevane til å tenkje kritisk, reflektere og samarbeide om ulike læringsfremjande oppgåver.

Andre juletips