Martin skomakar

Martin skomakar er ein barneklassikar av den russiske forfattaren Leo Tolstoj (1828–1910). Denne utgåva er illustrert av Masahiro Kasuya.

Martin skomakar sit og arbeider då han høyrer ei stemme i rommet som seier at ho kjem og ser innom i morgon. Dette får den trufaste skomakaren til å undre seg. Vi får bli med Martin gjennom nokon merkverdige dagar.

Bok paa 123 Martin skomakar
Bok på 1-2-3: Martin skomakar (PDF)

Tverrfagleg undervisningsopplegg for barnetrinnet 1.–4. i norsk og samfunnsfag, med utgangspunkt i ei forteljing av Leo Tolstoj.

Ressursar til opplegget