Gjett motivet!

I denne oppgåva får elevane øve seg på å skildre ved hjelp av adjektiv.