Snøballkamp i klasserommet

Elevane skriv om seg sjølve på eit ark som dei deretter krøllar saman til ein snøball. Når læraren roper «snøballkrig», kastar alle elevane snøballane mot kvarandre. Deretter vert oppgåva å finne ut kven som har skrive kva snøball.

Illustrasjon: Gard Helset / IK reklame AS