• Blogg
  • Nynorske noveller på nett

Nynorske noveller på nett

06.11.2020

Mg 8258

Skal de arbeida med noveller i norsktimane? Nynorsksenteret har samla peikarar til eit utval gode nynorske noveller og kortprosatekstar som finst på nett.

Utvalet er sett saman med tanke på elevar i ungdomsskulen, men nokre av tekstane kan høva for eldre eller yngre elevar òg. Her finn du både nyare tekstar og eldre klassikarar, og forfattarar som Jon Fosse, Gaute M. Sortland, Terje Torkildsen, Elena Ferrante og Eva Jensen er mellom dei som er representerte på lista.

Lista finn du her: Noveller og kortprosa