Noveller og kortprosa

Mg 8258

Her finn du ei liste over nynorske noveller og kortprosatekstar som er tilgjengelege på nettet. Du finn peikarar til tekstane.

Noveller på nett

Heile novellesamlingar på bokhylla.no

Kortprosa

Novellefilm

Novellefilmen Liten knute fungerer fint som utgangspunkt for ein samtale om sjanger (vendepunkt, open slutt, tittel med frampeik etc). Forteljinga er henta frå ei novelle av Gunnhild Øyehaug frå novellesamlinga «Knutar».