Noveller og kortprosa

Mg 8258

Her finn du ei liste over nynorske noveller og kortprosatekstar som er tilgjengelege på nettet. Du finn peikarar til tekstane.

Noveller på nett

 • Terje Torkildsen: Memento Mori
  Frå novellesamlinga Stavanger Stories 1
 • Terje Torkildsen: Cave canem
  Frå novellesamlinga Stavanger Stories 2
 • Terje Torkildsen: Heime-aleine-fest
  Skriven for Nynorsksenteret. Det er laga undervisingsopplegg til novella.
 • Rønnaug Kleiva: Tre jenter går opp på eit fjell ein sommardag og byrjar gå ned igjen
  Frå novellesamlinga Notat vedrørande kjærleik
 • Tarjei Vesaas: Ein motig maur
  Frå novellesamlinga Vindane
  Nokre av sidene i biletboka «Ein motig maur», basert på novella, finn du i dette utdraget frå tekstsamlinga Ord for alt (side 107 ff)
 • Gaute M. Sortland: Alt er fullstendig roleg
  Frå novellesamlinga Korte meisterverk
 • Gaute M. Sortland: Advent
  Frå novellesamlinga Du er ikkje normal

Heile novellesamlingar på bokhylla.no

Kortprosa

Novellefilm

Novellefilmen Liten knute fungerer fint som utgangspunkt for ein samtale om sjanger (vendepunkt, open slutt, tittel med frampeik etc). Forteljinga er henta frå ei novelle av Gunnhild Øyehaug frå novellesamlinga «Knutar».