Nynorsk som sidemål

Det meste av innhaldet på ungdomsskulesidene, anten det handlar om skriving, lesing, samansette tekstar eller anna, er sjølvsagt aktuelt for både nynorsk hovudmål og nynorsk sidemål. På denne undersida samlar me dei ressursane som handlar spesifikt om nynorsk som sidemål.

Snakk Saman Om Spraak Ungdomsskule
Snakk saman om språk

Ein plakat med gode råd og tips til opplæring i nynorsk som sidemål.

Mg 8366 Kvadrat
Språkløyper: Nynorsk som sidemål

Denne språkløypepakken tek føre seg korleis sidemålsopplæringa kan ta i bruk varierte metodar og engasjere elevar med ulike føresetnader og motivasjon.

Mg 8218 Kvadrat
Nynorsk lærebok i eit anna fag enn norsk

Når elevar med bokmål som hovudmål har lærebok på nynorsk i eit anna fag enn norsk, kan dei tileigne seg kunnskapar i faget samstundes som dei blir fortrulege med å lese og skrive nynorsk.

Nynorsk som bruksspråk

Kristin Kibsgaard Sjøhelle gjev gode råd om korleis du kan arbeide med nynorsk som bruksspråk i klasserommet.