Nynorsk som sidemål

Det meste av innhaldet på ungdomsskulesidene, anten det handlar om skriving, lesing, samansette tekstar eller anna, er sjølvsagt aktuelt for både nynorsk hovudmål og nynorsk sidemål. På denne undersida samlar me dei ressursane som handlar spesifikt om nynorsk som sidemål.

Mg 8266 Kvadrat
Plan for sidemålsopplæring på ungdomstrinnet

Eit forslag til korleis ein plan for sidemålsopplæringa for dei tre åra elevane går på ungdomsskolen, kan sjå ut.

Snakk Saman Om Spraak Ungdomsskule
Snakk saman om språk

Ein plakat med gode råd og tips til opplæring i nynorsk som sidemål.

Nynorsk som bruksspråk

Kristin Kibsgaard Sjøhelle gjev gode råd om korleis du kan arbeide med nynorsk som bruksspråk i klasserommet.

Les meir

Korleis kan ein betra elevane sine ferdigheiter i sidemål? - om skuleutvikling og endring av praksis. Grep som eit norsklærarkollegium ved ein bokmålsskule tok for å endra praksis.