Skjønnlitteratur

Boktips

Nynorskbok
Nynorskbok.no

Her finn du omtalar av hundrevis av gode nynorske bøker for ulike aldersgrupper.

Ungdomsbokframside
Gode nynorskbøker for ungdomsskulen

Dette heftet samlar tips om gode, aktuelle bøker for elevar i ungdomsskulen. 

MG 8258 kvadrat
Noveller og kortprosa

Her finn du ei liste over nynorske noveller og kortprosatekstar som er tilgjengelege på nettet.

Lydbok2
Lydbøker på nynorsk hjå NLB

Har du elevar i klassen som treng lydbok? Denne lista viser 155 nynorske lydbøker for barn og ungdomar i NLB-biblioteket. På dei nyaste bøkene finn du peikar til omtale av boka på nynorskbok.no.

Litteraturopplegg

Bokryggikon
Leselyst – korleis kan du som lærar bruke nynorskbok.no?

På denne sida finn du tre tips til bruk av nynorskbok.no i klasserommet: podkast, bokønskelister og lesekampanje.

Hjartesprengikon
Arbeid med boka Hjartespreng

I dette undervisningsopplegget skal elevane arbeide med ungdomsromanen Hjartespreng (2023) av Inger Johanne Sæterbakk. I tillegg skal dei også lese andre tekstar som tek for seg dei same temaa. Her skal ein både nærlese utdrag frå teksten, skrive sjølv, diskutere, reflektere og til slutt skrive eit essay.

Kenny eliason Ak5c5 V Tch5 E kvadrat
Lag ein poesiverkstad!

Å engasjere elevane til å utforske språket kan påverke korleis dei opplever å skrive nynorsk. I denne undervisingsressursen finn du tips til korleis du kan inspirere elevane til å utfalde seg kreativt gjennom skrivinga. Eit anna delmål med arbeidet er å la elevane lese og bli kjende med den nynorske samtidslyrikken. 

Wolfgang hasselmann J7 Ar FY Qr B Xw ikon
Arbeid med språklege verkemiddel i ei novelle

Novella «Ein motig maur» av Tarjei Vesaas har mange språklege verkemiddel, og eit sentralt læringsmål i ressursen er at elevane skal finne og namngje språklege verkemiddel i novella. Dei skal også vite noko om kvifor ein brukar språklege verkemiddel når ein skriv.

Kvit norsk mann ikon
Kvit, norsk mann – arbeid med ein samfunnsaktuell, lyrisk tekst i klasserommet

I dette læringsopplegget skal elevane arbeide med tre av dikta til Brynjulf Jung Tjønn og blant anna reflektere over kva dei seier om det norske samfunnet. Gjennom høgtlesing, skriveoppgåver, tekstsamtalar og innspeling av podkast skal elevane reflektere over dikta.

Torkildsen kvadrat
«Heime-aleine-fest», ei novelle av Terje Torkildsen

Terje Torkildsen har på oppdrag for Nynorsksenteret skrive ei novelle for ungdomar. På denne ressurssida finn du forslag til to ulike måtar å arbeide med novella på

Fosse Kvadrat
Prosa frå ein oppvekst

Prosa frå ein oppvekst består av 43 korte tekstar. Lengda på tekstane er frå to setningar til litt i overkant av to sider. I klasserommet kan ein arbeide med heile samlinga eller velje ut einskilde tekstar.

Jon Fosse 4 Foto Agnete Brun ikon
Andvake av Jon Fosse i klasserommet

Andvake startar med at det unge paret Asle og Alida går omkring i Bjørgvin og spør etter husrom. Alida er med barn, og skal snart føde. Her finn du framlegg til oppgåver og arbeidsmåtar til Andvake.

Nedteljing ikon
Undervisingsopplegg til romanen Nedteljing av Anders Totland

I dette opplegget får elevane nærlese ein nynorsk roman og arbeide med eit rikt utval av samtale- og skriveoppgåver.

Fyrstikk ikon
To tekstar i desember – ei samanlikning

Å samanlikne tekstar er eit sentralt mål i norskfaget. I denne læringsressursen får elevane nærlese og samanlikne tekstane «Den vesle jenta med svovelstikkene» av H.C. Andersen og «Guten med mobiltelefonen» av Frode Grytten.

Arrfjesikon
Felles nærlesing av romanen Arrfjes

Dette undervisingsopplegget tek utgangspunkt i ei felles nærlesing av romanen Arrfjes av Terje Torkildsen.

Draumar betyr ingenting kvadrat
Felles leseprosjekt: Draumar betyr ingenting

Oppgåver og diskusjonsspørsmål til kvart kapittel i boka Draumar betyr ingenting av Ane Barmen.

Litteraturloype kvadrat
Lag ei litteraturløype!

I dette undervisingsopplegget skal elevane arbeide med å lese og tolke lyrikk og bruke tolkinga si som utgangspunkt for å lage ei litteraturløype.

Hesthesttigertiger ikon
Felles nærlesing av romanen Hest, hest, tiger, tiger

Ved hjelp av eit arbeidshefte kan elevane gjennomføre ei felles nærlesing av romanen Hest, hest, tiger, tiger.

Eg Er Eg Er Eg Er
Opplegg til Eg er eg er eg er (PDF)

Diktsamlinga Eg er eg er eg er er skriven av Ruth Lillegraven og gjeven ut på Samlaget. Opplegget er utvikla av Foreningen !les.

Utdrag frå boka (PDF)

Svarte Mathilda
Opplegg til Svarte-Mathilda (PDF)

Svarte-Mathilda er skriven av Tor-Arve Røssland og gjeven ut på Samlaget. Opplegget er utvikla av Foreningen !les.

Utdrag frå Svarte-Mathilda (PDF)

Landet Under Isen
Opplegg til Landet under isen (PDF)

Landet under isen er skriven av Lars Mæhle og gjeven ut på Samlaget. Opplegget er utvikla av Nynorsksenteret.

Amanda Gorman kvadrat Foto Peter Stevens
Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket

I denne omsetjingsoppgåva skal elevane ta utgangspunkt i diktet «The Hill We Climb» av Amanda Gorman, og reflektere over kva slags kraft dikting kan ha.

Gross Og Gru Utsnitt
Grøss og gru

Slik kan du ta i bruk Grøss og gru, ein serie med lettlesne spenningsbøker for ungdommar.

Basso Kvadrat
Bruk av Aina Bassos romanar

Eit undervisningsopplegg om Aina Bassos romanar for ungdom og unge vaksne.

Jag Ar Supermann Kvadrat
Jag är Supermann

Med utgangspunkt i novellesamlinga Jag är Supermann har Ellinor Bergli Bustad på Skaun ungdomsskole laga eit undervisningsopplegg for å snakke og skrive om litteratur i klasserommet.

Ungdomsbokkollasj
Ungdomsbøker med undervisingsopplegg

På Nynorskbok.no finn du eit oversyn over ungdomsbøker med ferdige undervisingsopplegg til.

Narniadraumar
Lesesirkel og rolleskriving

Arbeid med å utforske teksten og språket i ei bok av Lars Mæhle.