Skjønnlitteratur

Boktips

Nynorskbok
Nynorskbok.no

Her finn du omtalar av hundrevis av gode nynorske bøker for ulike aldersgrupper.

Ungdomsbokframside
Gode nynorskbøker for ungdomsskulen

Dette heftet samlar tips om gode, aktuelle bøker for elevar i ungdomsskulen. 

Hyllemeter
Ein god hyllemeter

I denne katalogen finn du omtalar av 40 gode, nynorske barne- og ungdomsbøker. Du finn også tips til fleire andre gode, nynorske bøker­ i eit breitt utval av sjangrar og uttrykksformer.­

MG 8258 kvadrat
Noveller og kortprosa

Her finn du ei liste over nynorske noveller og kortprosatekstar som er tilgjengelege på nettet.

Lydbok2
Lydbøker på nynorsk hjå NLB

Har du elevar i klassen som treng lydbok? Denne lista viser 155 nynorske lydbøker for barn og ungdomar i NLB-biblioteket. På dei nyaste bøkene finn du peikar til omtale av boka på nynorskbok.no.

Litteraturopplegg

Arrfjesikon
Felles nærlesing av romanen Arrfjes

Dette undervisingsopplegget tek utgangspunkt i ei felles nærlesing av romanen Arrfjes av Terje Torkildsen.

Litteraturloype kvadrat
Lag ei litteraturløype!

I dette undervisingsopplegget skal elevane arbeide med å lese og tolke lyrikk og bruke tolkinga si som utgangspunkt for å lage ei litteraturløype.

Hesthesttigertiger ikon
Felles nærlesing av romanen Hest, hest, tiger, tiger

Ved hjelp av eit arbeidshefte kan elevane gjennomføre ei felles nærlesing av romanen Hest, hest, tiger, tiger.

Amanda Gorman kvadrat Foto Peter Stevens
Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket

I denne omsetjingsoppgåva skal elevane ta utgangspunkt i diktet «The Hill We Climb» av Amanda Gorman, og reflektere over kva slags kraft dikting kan ha.

Gross Og Gru Utsnitt
Grøss og gru

Slik kan du ta i bruk Grøss og gru, ein serie med lettlesne spenningsbøker for ungdommar.

Basso Kvadrat
Bruk av Aina Bassos romanar

Eit undervisningsopplegg om Aina Bassos romanar for ungdom og unge vaksne.

Jag Ar Supermann Kvadrat
Jag är Supermann

Med utgangspunkt i novellesamlinga Jag är Supermann har Ellinor Bergli Bustad på Skaun ungdomsskole laga eit undervisningsopplegg for å snakke og skrive om litteratur i klasserommet.

Ungdomsbokkollasj
Ungdomsbøker med undervisingsopplegg

På Nynorskbok.no finn du eit oversyn over ungdomsbøker med ferdige undervisingsopplegg til.

Narniadraumar
Lesesirkel og rolleskriving

Arbeid med å utforske teksten og språket i ei bok av Lars Mæhle.