Grøss og gru

Gross Og Gru Kvadratisk

Grøss og gru-serien er lettlesne spenningsbøker for ungdommar. Setningane er korte, og språket er lett tilgjengeleg og forståeleg. Historiene er engasjerande og aktuelle, her er mange uløyste gåter og uventa hendingar, og sjølvsagt noko overnaturleg. Ikkje alle elevar har mot til å lese lange og tjukke romanar. Desse bøkene kan vere noko for dei som synest lesing kan vere utfordrande, men passar for alle som vil lese ei spennande historie. Hovudpersonane i romanane er gjerne ungdommar som har spesiell evner, men det handlar også om venskap og det å høyre til.

Bøker i serien

Mål med oppgåvene

  • Få innsikt i korleis grøssarar er bygde opp, og kva som er med på å gjere grøssarane spennande.
  • Finne ut kva fellestrekk hovudpersonane i desse romanane har.
  • Prøve seg på å skrive ei grøssarforteljing sjølv.

Oppgåver

Andre grøssarar for ungdommar

Eg har venta på deg

Forfattar Atle Hansen les frå Eg har venta på deg: