Samansette tekstar

Img 5105 Kvadrat
Biletbøker i ungdomsskulen

Her finn du eit heilskapleg undervisningsopplegg for korleis du kan jobbe med biletbøker i ungdomsskulen.

Cordelia Ikon
Teikneseriar

Ressurssidene om teikneseriar inneheld nynorske teikneseriar, lærarressursar, undervisningsopplegg og serieskapartips.

Kjonnsladde ikon
Å mangle ballar – det kjønnsladde språket

I denne ressursen skal elevane reflektere over korleis vi brukar språket vårt som ein haldningsmarkør i møte med omverda. Deretter skal dei utforme plakatar (samansette tekstar) der dei rokkar ved dei stereotypiske språklege framstillingane av kjønna.

Floke1
Reklame på nynorsk

Her finn du reklamar på nynorsk og undervisingsopplegg om reklame.

Skuleavis Ikon
Avis i skulen

I dette prosjektet skal elevane lære å lage skuleavis. Å arbeide med avis i skulen er ein fin måte å jobbe med samansette tekstar på.