Samansette tekstar

Img 5105 Kvadrat
Biletbøker i ungdomsskulen

Her finn du eit heilskapleg undervisningsopplegg for korleis du kan jobbe med biletbøker i ungdomsskulen.

Cordelia Ikon
Teikneseriar

Ressurssidene om teikneseriar inneheld nynorske teikneseriar, lærarressursar, undervisningsopplegg og serieskapartips.

Bobler Omslag
Bobler frå djupet

Bobler frå djupet er ein antologi med seks nynorske teikneseriar. Eit klassesett med 30 eksemplar kostar 300 kroner. Enkelthefte kostar 15 kr per stykk. Porto kjem i tillegg. Send e-post til ror@hivolda.no for å tinge hefte.

Floke1
Reklame på nynorsk

Her finn du reklamar på nynorsk og undervisingsopplegg om reklame.