Biletbøker i ungdomsskulen

Ønskjer du å arbeide med biletbøker i ungdomsskulen?

Her finn du eit heilskapleg undervisningsopplegg for korleis du kan jobbe med biletbøker i ungdomsskulen. Det er utarbeidd av norsklærar Anne Hufthammer ved Sund ungdomsskule på Sotra. Ho har arbeidd med biletbøker i undervisninga i mange år. 

Å arbeide med biletbøker i ungdomsskulen er ein fin måte å jobbe med multimodale tekstar på. Læraren og/eller skulebibliotekaren kan til dømes plukke ut gode biletbøker på nynorsk til dei elevane som skal skrive analyse. Elevane som skal lage eigne biletbøker, får god tid til å jobbe med nynorsken. Undervegs i prosjektet bør ordboka på nett vere lett tilgjengeleg.

Presentasjonar til bruk i klasserommet

Heile presentasjonen i eitt dokument, med kommentarar frå norsklærar Anne Hufthammer: Biletbøker – introduksjon og arbeid med tekst og bilete (Powerpoint)

Arbeidsoppgåver til elevane og vurderingskriterium

Img 5105 Kvadrat
I dette opplegget kan elevane anten analysere ei biletbok eller lage ei biletbok sjølv.

Elevane kan velje om dei vil analysere ei biletbok eller om dei vil lage ei biletbok sjølv. Dei kan også velje om dei vil jobbe åleine eller om dei vil samarbeide med andre. Til slutt skal det det ende opp i ein presentasjon eller ein fagsamtale.

Analysere ei biletbok

Lag ei eiga biletbok

Munnleg vurdering PDF | docx

Døme på elevarbeid

Biletboka Litle Isak og den store verda er laga av elevane Helene Børnes, Anne Børnes Klepsvik og Hanna H. Øvretveit frå Sund ungdomsskule.

Tips til nynorske biletbøker

Artikkel om biletbokprosjektet

Korleis kan ein bruke biletbøker i ungdomsskulen? Les intervju med norsklærar Anne Hufthammer: Brenn for biletbøker i ungdomsskulen.

Kompetansemål etter 10. trinn

  • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
  • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
  • vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier
  • lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
Img 5240
Takk til lærar Anne Hufthammer og 9A ved Sund ungdomsskule!