Skriving

Ricky han R4l Nn2 HE Xj4 unsplash kvadrat
Tverrfagleg tema: Menneskerettar, demokrati og medborgarskap

I denne tverrfaglege undervisningsressursen skal elevane skrive ein fagartikkel på nynorsk. Vi har laga to oppgåver, den eine handlar om ytringsfridom, og den andre handlar om barn og ungdom på flukt.

Arbeid med tekstskriving og grammatikk ikon
Arbeid med tekstskriving og grammatikk samtidig

Skriv ein kort tekst og jobb litt med grammatikk samtidig! Inspirasjon til å starte skrivinga får elevane frå eit bilde.

Skriving Utan Bakgrunn
Kreativ skriving

Ein del elevar treng litt hjelp til å kome i gang med å skrive kreative oppgåver. Denne ressursen inneheld enkle oppgåver og tips til ulike måtar å starte ein skriveprosess på.

Eidekvadrat
Korleis kan ein arbeide målretta med språket i elevtekstar?

Dette undervisningsopplegget syner korleis ein kan arbeide med språket i elevtekstane, og det kan brukast i alle tekstar elevane skal skrive.

Mg 0645 Lite Kvadrat
Skriverammer

Nokre gonger kan det vere vanskeleg for elevane å starte tekstskriving, og mange hevdar at dei ikkje har fantasi. Då kan det vere ein ide å la dei få planlegge teksten sin ut ifrå ei skriveramme. Skriveramma hjelper dei med å lage ein struktur for teksten sin.

Hovudmaal Ikon
Språkløyper: Nynorsk som hovudmål

Elevar med nynorsk som hovudmål har nokre utfordringar som elevar med bokmål som hovudmål ikkje møter. I denne fagressursen ser vi på korleis vi som lærarar i alle fag kan hjelpe elevane til å bli trygge nynorskbrukarar.

Godt nytt KVADRAT
Godt nytt år! Samtale- og skriveoppgåver om 2021 og 2022

I januar passar det å setje av tid til å reflektere over året som har gått, og det nye året som ventar. I dette læringsopplegget for 8.–10. trinn finn du samtale- og skriveoppgåver som fremjar refleksjon og ettertanke, og som er lette å ta i bruk i klasserommet.

Amanda Gorman kvadrat Foto Peter Stevens
Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket

I denne omsetjingsoppgåva skal elevane ta utgangspunkt i diktet «The Hill We Climb» av Amanda Gorman, og reflektere over kva slags kraft dikting kan ha.

Lesing Og Skriving I Samfunnsfag
Lesing og skriving i samfunnsfag

Filmen syner korleis ein kan arbeide grundig og systematisk med lese- og skriveopplæring, heile vegen frå før elevane startar å skrive til det ferdige produktet er klart.

Attdikting ikon
Omsetjing av songtekstar

I dette tverrfaglege undervisingsopplegget får elevane prøve seg på omsetjing/attdikting av ein songtekst frå engelsk til nynorsk.

Kjotfri
Kjøtfri middag – å dekonstruera modelltekst

Ein viktig del av arbeidet med argumenterande skriving handlar om at elevane byggjer opp sine eigen kunnskap ved å dekonstruera modelltekstar.

Mg 8366 Kvadrat
Språkløyper: Nynorsk som sidemål

Denne språkløypepakken tek føre seg korleis sidemålsopplæringa kan ta i bruk varierte metodar og engasjere elevar med ulike føresetnader og motivasjon.

Skrivehender
Frasesamling (PDF)

Ei samling med uttrykk og skrivemåtar til bruk i fagtekstar.

Pepar Halloween
Halloween på nynorsk

I denne ressursen har vi samla ulike oppgåver og tips til litteratur i samband med halloween.

Mg 0732 Utsnitt
Skriving på nynorsk

Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål.

Nynorskkurs og språklæring

Rakelkvadrat
Nynorsk på 1-2-3

Nynorsk på 1-2-3 er eit nynorskkurs i teikneserieform.

Rakel Averb Kvadrat
E-verb eller a-verb?

Elevar synest det nokre gonger kan vere vanskeleg å finne ut om eit verb skal ha -er eller -ar i presens. Denne oppgåva kan brukast til å drille dei i dette, slik at dei ikkje alltid treng å slå opp i ordlista.

30leiken ikon
30-leiken

I 30-leiken skal elevane finne postar i naturen og samarbeide om å løyse grammatiske oppgåver.

Finn adjektiva 2
Finn adjektiva (PDF)

Finn adjektiva i rutenettet. Fasiten er på side 2 av PDF-en.

Nynorsk Ovingsrom
Nynorsk øvingsrom

Nynorsk øvingsrom er eit interaktivt nynorskkurs frå Språkrådet. Ta kartleggingstesten, plukk øvingsoppgåver fritt eller skreddarsy di eiga øvingsrekkje.

Ordboktips
Gode tips til bruk av nettordboka

Lurer du på korleis elevane kan ta i bruk nettordboka? Her får du tips frå Margunn Rauset, som er prosjektleiar for ordbokrevisjonen.

Ordbok
Nynorskordboka

Nynorskordboka er ei oppdatert nynorsk nettordbok, med bruksdøme, opplysingar om tydingar og korte etymologiar.

I tillegg til nettutgåva finst ho som app for iOS og Android.

Administrativ Ordliste
Frå bokmål til nynorsk

I denne vesle ordlista frå Språkrådet kan du slå opp på eit bokmålsord og få ei liste med synonym på nynorsk.

Kristin Fridtun
Nynorsk med Kristin

NTNU har laga ein serie med videoførelesingar der Kristin Fridtun gjev ei innføring i nynorsk grammatikk, ordtilfang og målføring.

Nynorsk Over Alle Grenser
Nynorsk over alle grenser

Nynorsk over alle grenser gjev ei innføring i særtrekk ved nynorsk rettskriving. Oppgåvene er laga av Torill Tørjesen og Pål Wiik, som har mange års røynsle som norsklærarar på Holmlia i Oslo.