Skriverammer

Kreativ tekst

Denne skriveramma for kreativ tekst kan til dømes gå inn som ein del av eit opplegg om bøkene til Aina Basso.

Twitternovelle

Denne skriveramma for twitternoveller er laga som ein del av opplegget om twitternoveller.

Bokpresentasjon

Denne skriveramma for bokpresentasjonar nyttar boka Den tolvte spelaren som døme.

Skriverammer frå Skrivesenteret