Å snakke om språk

Snakk Saman Om Spraak Ungdomsskule
Snakk saman om språk

Ein plakat med gode råd og tips til opplæring i nynorsk som sidemål.

Samtalepingvin
Utforskande samtalar om språk

Gode språksamtalar i klasserommet fremjar læring. I desse teikneseriane viser me døme på korleis du som lærar kan få til utforskande samtalar om språklege fenomen på nynorsk.

Mg 8336 Kvadrat
Å utforske språket

Praksiseksempel med vekt på å sjå korleis ein kan få elevane merksame på språket i tekstane dei skriv, og på å skape ein klasseromskultur der ein snakkar om språk.

Magrittviking
Språkhistoria på 11 minutt

Rask gjennomgang av språkhistoria kan gjere det lettare for elevane å få oversikt og sjå samanheng.