«Heime-aleine-fest», ei novelle av Terje Torkildsen

Terje Torkildsen til nettside
Terje Torkildsen (foto: Marius Vervik)

Terje Torkildsen har på oppdrag for Nynorsksenteret skrive ei novelle for ungdomar. På denne ressurssida finn du forslag til to ulike måtar å arbeide med novella på.

Opplegg 1

I det eine læringsopplegget skal elevane arbeide med desse samtale- og skriveoppgåvene: Oppgåver til novella (docx)

Novella får du levert som Word-fil og som lydfil, slik at du enkelt kan spele av teksten i klasserommet.

Terje Torkildsen (2021): Heime-aleine-fest (docx)

Opplegg 2

I det andre læringsopplegget skal elevane skrive vidare på novella og lage digitale forteljingar. Opplegget er basert på tre ulike skriveoppdrag, er elevengasjerande og kreativt, og er enkelt å ta i bruk i klasserommet.

Instagramnovelle kvadrat
Lag digitale forteljingar

Terje Torkildsen har på oppdrag for Nynorsksenteret skrive ei novelle for ungdomar: Heime-aleine-fest. I dette læringsopplegget skal elevane skrive vidare på novella til Torkildsen gjennom tre skriveoppdrag og lage tilhøyrande digitale forteljingar.