Plan for sidemålsopplæring på ungdomstrinnet

Mg 8266

Her finn dokker eit forslag til korleis ein plan for sidemålsopplæringa for dei tre åra elevane går på ungdomsskolen, kan sjå ut. Vi trur det er viktig at skolen har ein slik plan, slik at ansvaret for sidemålsopplæringa ikkje blir overlate til den einskilde læraren og hans eller hennar engasjement og innsats. Om ein har ein plan, vil den vere gjeldande for alle lærarar og klassesteg, og dermed aukar sjansen for at alle elevar skal få ei god nynorsk sidemålsopplæring. Kompetansemåla i læreplanen slår fast at elevane skal meistre både nynorsk og bokmål etter tiande trinn, og då har ein ikkje meir enn tida og vegen for at dei skal meistre sidemålet sitt.  

Denne planen er meint som eit utgangspunkt for diskusjon i kollegiet på skolen, og ikkje som ein fasit for korleis ein gjer det. Dei ulike aktivitetane kan gjerne flyttast mellom klassestega. Så er det opp til dokker å ta diskusjonen for å endre planen slik at han passar til sidemålsopplæringa hos dokker.