• Blogg
  • Nytt opplegg til biletboka Ørn

Nytt opplegg til biletboka Ørn

31.08.2023

Guro boka Orn utsnitt til nettside

No er det publisert eit nytt opplegg i Bok på 1-2-3 som tek utgangspunkt i biletboka Ørn av Martine Grande.

Lurer du på kva Bok på 1-2-3 er? Det er undervisningsopplegg til gode, nynorske bøker. Opplegga er prega av leik, undring og læreglede, og er utforma slik at dei er enkle å ta i bruk i klasserommet.

For at det skal vere ekstra lett å ta opplegga i bruk, ligg mange av bøkene ein periode ute til gratis strøyming.

Slik er det no med biletboka Ørn av Martine Grande!

Ta ei Bok på 1-2-3, då vel!

Bok paa 123 Orn 1
Ørn (1.–4.)

Tverrfagleg undervisningsopplegg i norsk, KRLE, kunst og handverk og musikk, med tema mot og vennskap. Passar på 1.–4. trinnet.