• Blogg
  • Ulike ressursar om Jon Fosses dikting

Ulike ressursar om Jon Fosses dikting

10.01.2024

Jon Fosse 4 Foto Agnete Brun

Foto: Agnete Brun

Har du lyst til å arbeide med tekstane til Jon Fosse i klasserommet? Vi har laga ei samleside med utvalde tekstar, opplesingar og framføringar. Her finn du også Nobelforedraget både som tekst og TV-sending. Nynorsksenteret har laga fleire undervisningsopplegg som du får oversikt over på denne sida. 

Jon Fosse 4 Foto Agnete Brun ikon
Ulike ressursar om Jon Fosses dikting

Undervisingsopplegg, opplesingar og tekstar om og av Jon Fosse.