• Blogg
  • Verdas nyttigaste fingergymnastikk?

Verdas nyttigaste fingergymnastikk?

17.10.2022

Skrivejenter

Å skrive raskt og rett på tastatur er ein kompetanse elevane treng både i skulen og på fritida. For elevar som transkriberer flytande, går sjølve nedskrivinga så å seie automatisk. Elevane kan då ha overskot til å rette merksemda si mot andre faktorar i skriveprosessen.

I opplegget Verdas nyttigaste fingergymnastikk? skal elevane gjere ulike øvingar der målet er å lære seg å skrive raskt, godt og rett på tastatur gjennom å skrive ned tekst dei høyrer eller les.