Juletredikt

Eit figurdikt er eit dikt som er forma som tingen eller gjenstanden diktet handlar om. Forma eller figuren er med på å leggje meining til diktet.

Når ein skal skrive eit figurdikt med temaet juletre, kan det hjelpe å starte med å skrive ned alle orda ein kjem på som handlar om juletre. Lag gjerne ein ordbank på tavla. Desse orda kan elevane bruke i diktet sitt.

Juletre
Illustrasjon: Johanne Eikå Bergill