Trill ei juleforteljing

Elevane får skrive ei juleforteljing der terningkast styrer kven det handlar om, kva tid og kvar det føregår, og kva som hender.

Illustrasjon: Gard Helset / IK reklame AS