Trill juleord

Elevane trillar terning for å sjå kva oppgåve dei skal gjere til kva juleord.

Illustrasjon: Gard Helset / IK reklame AS