Nettkurs

Desse filmane kan godt visast på personal- eller lærarmøte, eller du kan sjå dei åleine.

Nynorske bøker for dei minste

Her finn du presentasjon av nynorsk barnelitteratur som passar godt for born i barnehagealder. Filmen varer i 17 minutt og kan til dømes visast i fellesmøtetida i barnehagen.

Nynorsk språkstimulering

I denne presentasjonen på 10 minutt går Anne Marta Vinsrygg Vadstein gjennom åtte punkt for ei nynorsk språkstimulering i barnehagen.

Nynorske bøker for 1.–4. trinn

Her finn du presentasjon av nynorsk barnelitteratur for 1.–4. trinn, både til å lese sjølv og til høgtlesing. Filmen varer i 17 minutt og kan visast i fellesmøtetida, i mindre lærargrupper eller åleine.