Kurs for 1.–4. trinn

Desse kursa er hovudsakleg for lærarar som underviser elevar med nynorsk som hovudmål, men lese- og APP-kurset kan også tilpassast nynorsk som sidemål.

Kvart kurs kan vere på to eller fire timar, men dei ulike kursa kan også setjast saman til halvdags- eller dagskurs. Ta kontakt for pristilbod. Nynorsksenteret kan skreddarsy ein kurspakke som passar dykk.

Kontaktpersonar:

Lese- og lyttelyst

Elevar får leseopplevingar og erfaringar med grammatiske strukturar og sjangrar når dei les og blir lesne for. Når elevane på 1.–4. trinn skal lære å lese sjølve, er det også viktig å halde fram med å lese høgt for dei, og på den måten både modellere høgtlesing og leggje til rette for varierte teksterfaringar. Elevar med nynorsk som hovudmål treng særleg å bli lesne for, og lese, på nynorsk, for å bli gode i skriftspråket sitt.

Nynorsksenteret kan skreddarsy kurset etter ønske frå dykk. Moglege emne er:

 • Høgtlesing, motivasjon og leselyst
 • Presentasjon av nynorsk barnelitteratur
 • Biblioteksamarbeid
 • Bøker på storskjerm
 • Nynorske songar, rim og regler

Ta kontakt, så set vi saman ein kurspakke som passar dykk.

Skriving med dei yngste

Det er eit mål at elevane i løpet av dei fire første skuleåra skal skrive enkle tekstar, strukturere dei etter enkle modellar, søke etter informasjon digitalt og på biblioteket og kunne kombinere ulike tekstmodalitetar. Dette kurset gjev ei innføring i korleis du som lærar kan leggje til rette for variert skriving på 1.–4. trinn.

Nynorsksenteret kan skreddarsy kurset etter ønske frå dykk. Moglege emne er:

 • Modelltekstar og skriverammer      
 • Samansette tekstar, teikneseriar
 • Rettleiing av tekst
 • Skriving i alle fag

Ta kontakt, så set vi saman ein kurspakke som passar dykk.

APPsolutt nynorsk

Digitale verktøy er på full fart inn i skulen, og vert nytta på ulike vis i skulen. Dette kurset tek sikte på å vise kva som finst av appar, nettsider og andre digitale ressursar på nynorsk, og korleis ein kan bruke desse i undervisinga på 1.–4. trinn.

Nynorsksenteret kan skreddarsy kurset etter ønske frå dykk. Moglege emne er:

 • Digitale ressursar på nynorsk
 • Digitale bøker og leseappar
 • Berte og Iver
 • Musikk og spelelister

Ta kontakt, så set vi saman ein kurspakke som passar dykk.